Vejrmeldinger styrer kloakken

28-09-2009

Nye præcise regn-forudsigelser kan forebygge oversvømmelser af byerne efter voldsom sommerregn. Ved hjælp af en radar på kloaksystemet og nye beregningsmetoder er det blevet muligt at forudsige langt mere nøjagtigt, hvor meget regn der vil falde lokalt en til to timer i forvejen – og dermed hvor højt vandet vil stå i kloakrørene.

Nye præcise regn-forudsigelser kan forebygge oversvømmelser af byerne efter voldsom sommerregn. Ved hjælp af en radar på kloaksystemet og nye beregningsmetoder er det blevet muligt at forudsige langt mere nøjagtigt, hvor meget regn der vil falde lokalt en til to timer i forvejen – og dermed hvor højt vandet vil stå i kloakrørene. Dermed får man tid til lokalt at indrette spildevandssystemet – med pumper, ventiler og spjæld, så det kan håndtere regnmængderne.

Det viser et nyt miljøteknologi-projekt ”Vejrbaseret styring af spildevandsanlæg” , som er udarbejdet af Krüger A/S og Aalborg Universitet med støtte fra By- og Landskabsstyrelsen.

Den nye metode kan være et alternativ til en bekostelig udbygning af hele kloaknettet. I stedet for udbygning kan man med den ny teknik og viden optimere funktionen af det eksisterende kloaknet, så pumper og ventiler på nøglepunkter leder ekstraordinært store vandmængder til de dele af kloaknettet, der ikke er belastede.

Systemet er baseret på Danmarks første radarbaserede spildevandsprognoser, som i projektet er opstillet i byerne Aalborg, Odense, Århus, Hvidovre og Holstebro.

”De beregnede kurver stemmer fint med virkeligheden. Det betyder, at de matematiske modeller virker, og man kan stille skarpt på de steder, hvor kapaciteten i kloaksystemet skal forøges. De store byer kan formentlig hurtigt få nytte af den nye teknologi, fordi de allerede er radar-dækket,” siger civilingeniør Bo Skovmark, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg.

De fleste klimamodeller forudser kraftigere sommerregn som følge af klimaændringer. De senere års voldsomme oversvømmelser i bl.a. Greve, Vejle, Odense og Aalborg har vist, at mange byer har svært ved at håndtere de forøgede vandmængder.

Det er kommunernes ansvar, at kloaksystem og spildevandsrensning kan håndtere nedbøren.

Fakta: Når ekstrem sommerregn plasker ned over byerne, står de kommunale vandforsyninger i dag med et valg mellem to onder: at lede det hele gennem renseanlægget med risiko for, at det ikke bliver renset ordentligt, eller at lade regnvandet i kloakkerne løbe direkte ud vandmiljøet. I begge tilfælde er der risiko for, at natur, badestrande og vandmiljø forurenes.

Fakta: Følgende firmaer har medvirket i projektet: Krüger A/S; Veolia Water; Aalborg Universitet, Institut for Byggeri og Anlæg; Aalborg Kommune, Kloakforsyningen; Århus Kommune, Vand og spildevand; Vestforsyning, Holstebro; Odense Vandselskab; Hvidovre Vandforsyning

Yderligere oplysninger:
Bo Skovmark, civilingeniør, By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aalborg, 72 54 86 51