Nationalt testcenter for vindmøller i Thy

30-09-2009

Et nyt nationalt testcenter for land- og havvindmøller skal placeres i Østerild Klitplantage ved Vigsø Bugten i Thisted Kommune. Centeret vil blive på 2.960 hektar og give plads til 5-7 møller, der kan være op til 250 meter høje.

Et nyt nationalt testcenter for land- og havvindmøller skal placeres i Østerild Klitplantage ved Vigsø Bugten i Thisted Kommune. Centeret vil blive på 2.960 hektar og give plads til 5-7 møller, der kan være op til 250 meter høje. Vindmølleindustrien vil her få de test-faciliteter, der er nødvendige for at fastholde Danmarks førerposition på markedet.

Se redegørelse for baggrund for screening af arealer til brug for en prøvestation for vindmøller

Se opsamling på idéfasen, der netop er overstået (29.10.09)

Regeringen har i dag taget beslutning om placeringen af et nyt testcenter, og By- og Landskabsstyrelsen har nu udsendt et egentligt idéoplæg . Herefter skal lodsejere og borgere informeres nærmere om forslaget, og Miljøcenter Aarhus vil igangsætte en miljøvurdering af det samlede projekt.

Hvis miljøvurderingen falder positivt ud, vil regeringen fremsætte forslag til en anlægslov om det nationale testcenter.

Havvindmøller testes på land
På testcentret vil industrien kunne afprøve prototyper. Centret vil kunne teste møllernes ydeevne, design, pålidelighed, krav til el-nettet og sikkerhedsforhold. Centret skal drives af Risø/DTU og være brugerfinansieret.

Industrien får blandt andet mulighed for at teste fremtidens havvindmøller på land, hvor der er nem adgang til at måle og justere prototyperne. Møllerne bliver op til 250 meter høje - svarende til Storebæltsbroens pyloner. Desuden skal det være et sted, hvortil man med jævne mellemrum kan transportere 100 meter lange vinger, kraner, tårne med otte meter i diameter, og møllehatte, der vejer 500 tons. Hver mølle vil kræve en plads på 10.000 m2.

Alle Danmarks arealer er blevet screenet af By- og Landskabsstyrelsen for at finde det bedste sted til centret. Men kun Østerild opfyldte alle krav: Meget vind, plads til møller stillet op præcist nord/syd og færrest mulige konsekvenser for både mennesker og landskab. Staten ejer 2/3 af arealet, derfor skal relativt få flytte og eksproprieres. Og der skal ryddes op til 1500 ha skov. Skoven vil blive erstattet med ny natur.

Thisted Kommune har på forhånd erklæret sig positiv over for udpegningen. Miljøministeren og borgmesteren har aftalt, at der indgås en samarbejdsaftale om det videre forløb. Bl.a. etableres en kontaktgruppe, der skal sørge for at inddrage kommunen i det videre arbejde.

Industrien har udtrykt ønske om yderligere fabrikantpladser til testmøller. Regeringen vil derfor nu igangsætte et planlægningsarbejde for testmøller, så bl.a. kommunerne kan byde ind med arealer til disse. Et første overblik over dette kommer i 2010.

Mere information om testcentret:


Yderligere oplysninger:
Sven Kofoed-Hansen, vicedirektør, By- og Landskabsstyrelsen, tlf.: 72 54 47 14, mobiltlf.: 21 45 54 04