• Betalingsjagter 2010/11

  30-04-2010

  Så er næste jagtsæsons jagter udbudt til salg.

 • Kør selv i skoven 2. maj 2010

  30-04-2010

  Skov- og Naturstyrelsen, Blåvandshuk har afmærket en ca. 9 km rute gennem plantagerne som du i dag må køre i egen bil.

 • Skovens dag - den rene vare

  29-04-2010

  Søndag den 2. maj er det Skovens dag med et væld af aktiviteter ved Christianshøj

 • Nyt møde i Lille Torup

  29-04-2010

  By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, har besluttet at afholde et ekstra offentligt møde om udvidelsen af naturgaslageret ved Lille Torup.

 • Auktion åbner for råstofindvinding i nye havområder

  29-04-2010

  To danske firmaer vandt eneretten til at efterforske og udvinde råstoffer fra havbunden i fire hidtil uudnyttede områder. Firmaerne fik hammerslag ved 2,50 kron..

 • Fynsk effektivitet

  29-04-2010

  55 ud af 60 renseanlæg på Fyn sender vand ud i naturen, der lever op til miljøkravene. På de bedste anlæg er vandet næsten fuldstændig rent for fosfor, kvælstof..

 • Ny folder om fugle over Skagen

  28-04-2010

  Skagen er Nordeuropas bedste sted at opleve fugletræk. Rovfugletrækket om foråret er enestående for Skagen, når de store rovfugle trækker fra vinterlokalitetern..

 • Odense fjord på kinesisk

  28-04-2010

  (Miljøcenter Odense) Kina er så interesseret i at lære af danske erfaringer med at passe på vandmiljøet, at de oversætter et banebrydende dansk vandprojekt til..

 • Mere natur i byen

  28-04-2010

  Byerne skal have flere sammenhængende grønne områder - også der hvor den er tæt. Det vil øge trivslen for de 90 pct. af befolkningen, der bor i byerne, samtidig..

 • Skraldeguide til skovejere

  27-04-2010

  Skov - og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening har medvirket til en guide fra organisationen Hold Danmark Rent, som henvender sig til skovejere, der er trætte a..

Søg i arkivet