Alle lokalplaner på internettet

19-04-2010

Der er nu nem adgang til alle landets 30.000 gældende lokalplaner, efter at landets kommuner har samlet planerne ét sted: hjemmesiden www.plansystem.dk, som By- og Landskabsstyrelsen har ansvaret for.

Der er nu nem adgang til alle landets 30.000 gældende lokalplaner, efter at landets kommuner har samlet planerne ét sted: hjemmesiden www.plansystem.dk , som By- og Landskabsstyrelsen har ansvaret for.

Et par klik med musen er alt, der skal til for at få et hurtigt overblik over de planer, der gælder for et hvilket som helst område i landet. Planerne søges frem ved at indtaste enten adresse, matrikelnummer eller ved blot at zoome ind på et kort.

PlansystemDK forenkler arbejdet for kommunerne, der fremover kun skal offentliggøre de nye planer ét sted. Tidligere skulle kommunerne sende nye planer til en lang række offentlige myndigheder, nabokommuner m.v. Kravet om at alle lokalplaner skal tinglyses falder også bort.

På hjemmesiden kan man udover lokalplaner også finde og få vist kommuneplaner og zonekort.

Yderligere oplysninger:
Henrik Larsen, specialkonsulent, By- og Landskabsstyrelsen , Landsplan, 72 54 48 05