Blå anemone - en sikker forårsbebuder

06-04-2010

Blå anemone er en af de absolut første forårsbebudere i Rold Skov. Netop nu kigger de første blomsterknopper frem på Bjergeskovens kalkskrænter.

Himmerland >

Blå anemone. Foto: Peter A. Larsen


Nu er det forår i Rold skov!
Blå anemone er en af de allerførste forårsbebudere i Rold skov. Netop nu skyder de spæde blomsterskud frem af skovbunden og de klare, himmelblå blomster folder sig ud. Blå anemone kan findes hele året, fordi de trelappede, læderagtige blade er vintergrønne.

"Leverplanten"
Blå anemones latinske artsnavn (Anemone hepatica) hentyder til bladenes lighed med den menneskelige lever (hepatica), trefligede og med en brunrødlig underside. I gamle dage troede man, at der var en nøje forbindelse mellem de forskellige menneskelige organer og de planter, som lignede dem. Disse planter ansås at have helbredende egenskaber for det modsvarende organ. Blå anemoner indtoges derfor for leverlidelser. Planten har også været brugt mod gulsot, spolorm, kraftig menses, tarmbrud og "hede i svælg og hals". Naturmedicin eller ej - alle anemonearter er giftige når de er friske. De indeholder et giftstof der hedder anemonol – så smag ikke på dem!

Hvor finder jeg blå anemone i Rold skov?
Blå anemone er en sjælden plante, der er kræsen med sit valg af voksested. Den findes kun på kalkholdig, leret jordbund i løvskov. I Rold Skov findes den især i bøgebevoksningerne på kanten af Gravlevdalen og især i skovens nordlige del. Find den f.eks. i Bjergeskoven nær Lille Blåkilde eller i området ved Frueskohegnet. Udenfor Rold Skov skal den især søges i Mariager Fjord området, f.eks. langs vejen til Oue Mølle, ved Stinesminde og Kielstrup Sø og i det fredede område i Ajstrup Krat og Havkær Skov sydøst for Hadsund.

Vis hensyn!
Blå anemone har ikke udløbere som de andre anemonearter og danner derfor aldrig store tæpper, så kig godt efter. Lad være med at grave planterne op, nyd dem hvor de hører hjemme - i skoven! Det er vigtigt også at undlade plukning, da blå anemone kun formerer sig ved frø, der spredes af myrer. Myrerne efterstræber de olieholdige frugtstilke. Er blomsterne væk, er dette års formeringschance væk. Hvis du - som Kaj Munk - vil ha den ultimative forårsoplevelse hjemme i haven, har de fleste planteskoler blå anemone på programmet.

  • Se afsnit af "Skov og Natur" fra 24Nordjyske om Blå anemone i Bjergeskoven (5 min)

Opdag selv foråret i Rold Skov:

Den blå anemone

Hvad var det  dog der skete?
Mit vinterfrosne hjertes kvarts
må smeltes ved at se det,
den første dag i marts.
Hvad gennembrød den sorte jord
og gav den med sit sølvblå flor
et stænk af himlens tone?
Den lille anemone,
jeg planted der i fjor.
På Lolland jeg den hented,
et kærtegn fra min fødeø.
Så gik jeg her og vented
og tænkte, den må dø;
den savner jo sit skovkvarter,
sin lune luft, sit fede ler;
i denne fjendske zone
forgår min anemone,
jeg ser den aldrig mer.
Nu står den der og nikker
så sejersæl i Jyllands grus,
ukuelig og sikker
trods ensomhed og gus,
som om alverdens modgang her
har givet den et større værd,
en lille amazone
og dog min anemone
som søens bølge skær.
Hvad var det dog der skete?
mit vinterfrostne hjertes kvarts
det smelter ved at se det
den første dag i marts
jeg tænkte "evigt skildtes ad
min sjæl og glæden", da jeg sad
i vint'rens grumme done.
Nu gør min anemone
mit hjerte atter glad
For denne rene farve
den er mig som en vårens dåb,
den la'r mig nyfødt arve
en evighed af håb.
Så bøjer jeg mig da mod jord
og stryger ømt dit silkeflor,
en flig af nådens trone.
Du lille anemone,
hvor er din skaber stor!

Kaj Munk 1943