Nye naturprojekter til Fyn

09-04-2010

Skov- og Naturstyrelsen – Fyn i spidsen for to store naturgenopretningsprojekter med støtte fra EU.

Foto: Mogens Krog

Skov- og Naturstyrelsen – Fyn gennemfører i perioden 2010-2013 to større naturprojekter, der har til formål at sikre og forbedre en række truede naturtyper i Danmark. Det ene projekt LIFE Helnæs omfatter hele Natura 2000 området med Helnæs Made og Bobakkerne.

Det andet projekt LIFE Overdrev II omfatter forskellige overdrevsarealer inden for Natura 2000 områderne ved Hanstholmknuden i Thy, Bjergene og Bollinge Bakker på Vestsjælland, ved Tystrup-Bavelse på Sydsjælland, Fyns Hoved på Nordfyn, Thurø Rev på Sydfyn samt Ristinge Klint og hatbakker på Langeland.

Skov- og Naturstyrelsen – Fyn koordinerer det samlede overdrevsprojekt, som også omfatter arealer på Skov- og Naturstyrelsen – Thy, i Thisted Kommune, Skov- og Naturstyrelsen – Storstrøm og Skov- og Naturstyrelsen – Vestsjælland.

Projekterne medfinansieres af EU LIFE Nature.

Læs mere om projekterne på deres hjemmesider:

LIFE Helnæs

LIFE Overdrev