Nedlagt jernbane på Sydfyn bliver til natursti

21-04-2010

Regeringen vil fremme tilgængeligheden til den danske natur og styrke motions- og sundhedstilbuddene ude i det åbne land. Den nye natursti på Sydfyn er et eksempel på begge dele, siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Foto: Anni Borup

I slutningen af 2008 nedlagde BaneDanmark jernbanestrækningen Ringe-Korinth. Faaborg-Midtfyn kommune har i 2009 besluttet, at denne strækning kan anvendes til rekreativ sti. Transportministeriet overdrager nu den nedlagte jernbanestrækning til Miljøministeriet. Sammen med Faaborg-Midtfyn Kommune vil Miljøministeriet nu omdanne de 16 kilometer skinner til en attraktiv sti gennem landskabet.

- Forhåbentlig bliver stien en "pulsåre" for naturoplevelser og motion, hvad enten man vælger at cykle eller gå. Regeringen vil fremme tilgængeligheden til den danske natur og styrke motions- og sundhedstilbuddene ude i det åbne land. Den nye natursti på Sydfyn er et eksempel på begge dele , siger miljøminister Karen Ellemann (V).

Projektets samlede budget er på 15,9 millioner kr., hvortil Arbejdsmarkedets Feriefond har bevilget 11,2 millioner kr.

Der er nedsat en følgegruppe med ca. 20 deltagere, repræsenterende turist-, natur- og friluftsorganisationer, lokalråd etc.

Når overdragelsen af jernbanen er endelig genenmført, igangsættes en borgerinddragelsesproces.

For yderligere oplysninger kontakt skovrider Søren Strandgaard på tlf. 63 60 10 41 el. 21 49 00 27.