Fynsk effektivitet

29-04-2010

55 ud af 60 renseanlæg på Fyn sender vand ud i naturen, der lever op til miljøkravene. På de bedste anlæg er vandet næsten fuldstændig rent for fosfor, kvælstof og anden forurening, når det forlader spildevandsanlæggene.

Det viser By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odenses årlige rangliste over 60 renseanlæg, der renser spildevand fra husholdninger og virksomheder på Fyn og øerne i Det Sydfynske Øhav.

Snilde og håndværk såvel som maskineri og teknik spiller en store rolle, når der skal fjernes maksimalt med næringsstoffer og anden forurening fra spildevandet. Derudover er der stor forskel på, hvor snavset vandet er, når det kommer ind til renseanlægget.

”Tilbagemeldinger fra renseanlæggene peger på, at der har udviklet sig en slags konkurrence, hvor renseanlæggene prøver at blive bedst. Efterhånden er vandet fra mange renseanlæg fx så rent for kvælstof, at det faktisk fortynder åvandet, når det ledes ud i naturen igen,” siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, fra By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense.

Ranglisten er baseret på en sammenligning af de affaldsstoffer, som renseanlæggene fjernede i 2009. I toppen af listen fjerner anlæggene op imod 100 procent af de forurenende stoffer, mens de svagere renseanlæg fjerner omkring 80 procent.

Miljøcenter Odense sender tilsynsbreve med placering af kommunens renseanlæg på en top 10 liste til alle 10 fynske kommuner. Til næste år sendes tilsynsbrevene til de nye kommunale vandselskaber, som i år overtager driften fra kommunerne. Heraf fremgår det, at på 55 af de 60 renseanlæg har samtlige krav været overholdt. To renseanlæg har grundet uheld haft overskridelser af bindende krav, og to anlæg har haft ubetydelige overskridelser af vejledende krav. Kun ét anlæg har haft alvorlige problemer, og det har Assens Kommune besluttet at nedlægge.

Fakta:
Tilsynet omfatter alle renseanlæg der modtager spildevand fra over 10 husstande. Det største anlæg modtager spildevand fra svarende til 385.000 personer. By- og Landskabsstyrelsens statistik er baseret på tal fra renseanlæggenes egenkontrol. Da ranglisten er udarbejdet på en ny måde, er det ikke umiddelbart muligt at sammenligne med resultaterne med sidste år.

Yderligere oplysninger:
Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense.