Udkast til ny jagttidsbekendtgørelse i høring

08-04-2010

Skov- og Naturstyrelsen har sendt et udkast til en ny jagttidsbekendtgørelse i høring. Der er tale om en ordinær revision af bekendtgørelsen. Siden 1994 er jagttidsbekendtgørelsen revideret hvert 3. år. Revisioner sker bl.a. på baggrund af en biologisk faglig vurdering fra DMU og en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet.

Kronvildt. Foto: Ib Nord Nielsen

Høringsfristen er den 23. april 2010.

Bekendtgørelsen vil efter planen træde i kraft den 15. maj 2010.


Læs mere: