Kom til indvielse af det historiske Rørbæk Savværk ved Rebild, søndag d. 11. april kl. 10

07-04-2010

Et af de mange små savværker omkring Rold Skov er genopført ved Vedsted Skovhus ved Rebild. Kom og se værket i arbejde søndag d. 11. april kl. 10.30.

Del af det genopståede Rørbæk savværk Søndag den 11. april kl. 10.30 sættes saven igang på det genopstillede Rørbæk Savværk. Savværket er et rigtigt lille lokalt savværk fra før verden gik af lave, dengang der ikke var noget der hed skovningsmaskiner og kæmpe lastbiler og hydraulik osv. Transport var besværlig og tungt, og savværket skulle naturligvis ligge i eller tæt på skoven. Tidligere fandtes der en lang række af disse små savværker i og omkring Rold Skov, hvoraf det genopstillede værk er et af de sidst bevarede.

I henved 2 år har Spillemands-, Jagt-  og Skovbrugsmuseet/Rebild Savværkslaug arbejdet med at renovere og genopstille det historiske savværk, der tidligere hørte hjemme i Rørbæk ved Hobro. Den sidste ejer var karetmager Viggo Hedehus (død 2006). Savværket var oprettet af Viggo Hedehus`s far, karetmager Chresten Hedehus i 1938.

I samarbejde med Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg har museet fået mulighed for at genopstille værket ved en tidligere ladebygning på Vedsted Skovhus i Rebild (den tidligere planteskole, der nu fungerer som naturbase). Her er der i forvejen ofte publikum, både brugere af "naturbasen Vedsted Skovhus" og den populære skovlegeplads "Røverknolden" lige i nærheden. Det praktiske arbejde med renoveringen er udført af Rebild Savværkslaug, med økonomisk støtte til materialer fra Skov- og Naturstyrelsens Grønne partnerskabspulje og fra Friluftsrådet.

Program

Sted: Vedsted Skovhus ved Rebild
Parkering: P-pladsen på Himmerlandsvej, lige øst for Rebild By

10.00: Pladsen åbnes
10.30: Officiel indvielse ved skovrider Bendt Egede Andersen, Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg

Herefter:
- underholdning ved Rebild Spillemændene
- fældning af stort træ til opskæring
- saven startes og der skæres brædder
- Bjarne Christensen, Ravnkilde viser og demonstrerer skov- og træmaskiner, med og uden motor
- børn og barnlige sjæle kan selv få lov at fælde et træ med håndkraft

Madpakken kan nydes i madpakkehuset Vedsted Skovhus eller på den nærliggende skovlegeplads Røverknolden.

Arrangementet er for hele familien. Pladsen lukker kl. 16