Mere natur i byen

28-04-2010

Byerne skal have flere sammenhængende grønne områder - også der hvor den er tæt. Det vil øge trivslen for de 90 pct. af befolkningen, der bor i byerne, samtidig med at byerne bliver bedre rustet til at modstå et varmere og vådere klima.

Byerne skal have flere sammenhængende grønne områder - også der hvor den er tæt. Det vil øge trivslen for de 90 pct. af befolkningen, der bor i byerne, samtidig med at byerne bliver bedre rustet til at modstå et varmere og vådere klima. Derfor skal kommunerne inspireres til at gøre deres byer grønnere på andre måder end ved blot at anlægge en bypark.

Det er formålet med et nyt samarbejde mellem By- og Landskabsstyrelsen og Friluftsrådet, der vil udvikle nye planlægningsredskaber til kommunerne og stille skarpt på eventuelle barrierer i lovgivningen, der forhindrer kommunerne i at gøre deres byer grønnere.

”Der skal tænkes nyt for at finde plads til mere natur og ikke mindst skabe bedre sammenhæng mellem de eksisterende grønne områder indenfor og udenfor byen. Tidligere har der været en tendens til at fokusere på isolerede parker, når der skulle anlægges nye grønne områder i byerne. Men der er mange flere muligheder. Den grønne struktur i byen hænger sammen fra det enkelte træ på byens torv, via byparken og grønne stier og ud til den bynære skov,” siger vicedirektør Sven Koefoed-Hansen, By- og Landskabsstyrelsen .

Projektet skal bl.a. være med til at udvikle redskaber til forskellige typer af grønne indslag i byen, som kommunerne kan bruge, hvis de ønsker at fremme, borgernes mulighed for at dyrke motion, opleve naturen, eller hvis man vil fremme biodiversiteten i byen.

Smalle grønne korridorer, der strækker sig langt mellem boligkarreerne, kan fx være den rigtige løsning, hvis målet er at fremme borgernes mulighed for at løbe og cykle. Planter på tagene er godt, hvis temperaturen i byen skal holdes nede på trods af klimaforandringer, fordi grønne overflader tiltrækker mindre solvarme. Hvis målet er at give børn og voksne natur-oplevelser, så kan det være fint med vilde hjørner, hvor græsset ikke slås, og hvor træer og buske får lov at vokse vildt.

Kommunernes idéer
Som en del af samarbejdet mellem Friluftsrådet og By- og Landskabsstyrelsen vil 3-4 kommuner efter et åbent udbud i maj blive inviteret til at deltage i projektet. Invitationen til kommunerne vil bl.a. blive annonceret på By- og Landskabsstyrelsens hjemmeside: www.blst.dk .

Yderligere oplysninger:
Holger Bisgaard, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen , Byer, 72 54 47 24