Ny folder om fugle over Skagen

28-04-2010

Skagen er Nordeuropas bedste sted at opleve fugletræk. Rovfugletrækket om foråret er enestående for Skagen, når de store rovfugle trækker fra vinterlokaliteterne i Afrika og Sydeuropa mod ynglepladserne mod nord.

Skagen er Nordeuropas bedste sted at opleve fugletræk. Rovfugletrækket om foråret er enestående for Skagen, når de store rovfugle trækker fra vinterlokaliteterne i Afrika og Sydeuropa mod ynglepladserne mod nord.

Skov- og Naturstyrelsen – Vendsyssel, har sammen med lokale medlemmer af Dansk Ornitologisk Forening fremstillet en folder om hvor, hvordan og hvornår man bedst observerer fuglene.