Nyt møde i Lille Torup

29-04-2010

By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Aarhus, har besluttet at afholde et ekstra offentligt møde om udvidelsen af naturgaslageret ved Lille Torup.

By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aarhus, har besluttet at afholde et ekstra offentligt møde om udvidelsen af naturgaslageret ved Lille Torup. Det sker for at sikre, at alle interesserede kan få lejlighed til at høre om og stille spørgsmål til projektet.

I alt afholdes der to møder:
Mandag, 3. maj 2010, kl. 19, og
Mandag, 10. maj 2010 kl. 19
i Viborg Musiksal,
Gravene 25, Viborg

Anledningen er, at Miljøcenter Aarhus skal tage stilling til en ansøgning fra Energinet.dk, der ønsker at udvide sit naturgaslager i en salthorst ved Lille Torup. Selskabet ønsker både at udvide eksisterende kaverner (hulrum) og etablere ni nye kaverner. Det skal ske ved at indtage vand fra Hjarbæk Fjord og udlede saltmættet vand til Lovns Bredning.

Miljøcenter Aarhus udkast til godkendelse er emnet for de offentlige møder. Udkastet til godkendelse stiller krav til maksimal udledning til Lovns Bredning. Der er krav om løbende kontrol under udledningen, herunder kontrol af tilstanden for dyr og planter. Udkast til godkendelse er i øjeblikket i høring.

Nærmere oplysninger:
kontorchef Luise Pape Rydahl, tlf. 72 54 82 36
direktør Tommy Mostrup, tlf. 72 54 82 00

Forslag til kommuneplantillæg, en vurdering af virkninger på miljøet (”Miljørapport og VVM-redegørelse”), udkast til VVM-tilladelse samt udkast til miljøgodkendelse med udledningstilladelse kan ses på hjemmesiden www.blst.dk under ”annoncer” og er i høring til 19. maj 2010.