Odense fjord på kinesisk

28-04-2010

(Miljøcenter Odense) Kina er så interesseret i at lære af danske erfaringer med at passe på vandmiljøet, at de oversætter et banebrydende dansk vandprojekt til kinesisk.

By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense, der står bag model vandplanen ”Odense Pilot River Basin – demonstrationsprojekt for vandplanlægning i Odense Fjord-oplandet”, har netop overdraget rapporten til kineserne som led i et samarbejde mellem miljøministeriet og den kinesiske vandressource myndighed for Yangtzefloden i Kina. 

”Der er på alle måder langt fra Odense Å til Yangtze-floden. Alligevel er vi glade for, at embedsmænd fra Yangtzeflodens Vandressource Kommission mener, at danske erfaringer med at udvikle en helhedsorienteret vandplanlægning kan inspirere og bidrage til en bedre forvaltning af vandmiljøet i Kina,” siger kontorchef Harley Bundgaard Madsen, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense.
Det særlige ved det danske demonstrationsprojekt er, at det for første gang er lykkedes at integrere alle de forhold, der har betydning for beskyttelsen af vandløb, søer, kystvande og grundvand, beliggende i et såkaldt vandopland, sådan som det defineres i EU's Vandrammedirektiv. Samtidig er der lagt stor vægt på at demonstrere og afprøve metodikken i Vandrammedirektivet og opstille en teknisk model for en vandplan. Rapporten er derfor velegnet som en slags ”kogebog” for andre vandoplande, både inden for og uden for EU.
Erfaringerne fra pilotprojektet for Odense Fjord oplandet er siden brugt i arbejdet med at forberede de i alt 23 vandplaner, der dækker hele Danmark.
Fakta: Yangtze floden udspringer i Tibet og efter 6.300 kilometer og et fald på over 5000 meter har den sit udløb ved Shanghai. Det er Kina’s længste flod og verdens tredje største flod.
Odense Å er ca. 60 km lang og visse steder op til 30 meter bred. Odense Å udspringer ved Arreskov sø og har et fald på under 100 meter.

Yderligere oplysninger:
Harley Bundgaard Madsen, kontorchef, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense, 72 54 84 72
Ole Tyrsted Jørgensen, projektleder, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Odense, 72 54 84 03