Opfølgning på infomøder for kommuner

13-04-2010

Den 7., 8., og 9. april 2010 blev der afholdt informationsmøder for kommunerne omkring den netop igangsatte vådområdeindsats. Møderne var velbesøgte og der blev stillet en række relevante spørgsmål til implementeringen af indsatsen. Hovedparten kunne besvares på møderne, og vil snart kunne ses under spørgsmål og svar på hjemmesiden. Resten afklares inden for kort tid.

I den kommende tid arbejdes der intensivt med en opdatering af vandprojekter.dk i takt med den løbende afklaring af de endnu uafklarede problemstillinger i indsatsen.

Allerede nu kan der findes mange relevante informationer om vådområdeindsatsen i powerpoint præsentationerne fra informationsmøderne . Se også status for indsatsen .


Tilbage til vandprojekter.dk