Oplev strandens natur

12-04-2010

De danske strande og klitter er fyldt med en spændende natur, som kan opleves direkte fra badehåndklædet eller slentreturen langs kysten.

De danske strande og klitter er fyldt med en spændende natur, som kan opleves direkte fra badehåndklædet eller slentreturen langs kysten.

Det fremgår af det nyeste faktaark om Nordens Natur fra By- og Landskabsstyrelsen og Nordisk Ministerråd. Se faktaarket her (pdf)

De mange dyr og planter ved kysterne lever under barske vilkår: vind og bølger flytter konstant rundt på sand og sten, salt truer med at forgifte planterne, og en temperatur ved sandoverfladen, der om sommeren ofte nærmer sig kogepunktet.

”Evnen til at tåle den vældige dynamik, der hersker langs kysten er et af de vigtigste kendetegn for kystnaturen. Trods de vanskelige vilkår vrimler det med liv på strandene, og når man bliver opmærksom på, hvordan dyrene har tilpasset sig til de ekstreme vilkår, så bliver det virkelig interessant. Mange dyr og planter har måtte ”finde på” de mest utrolige ting for at klare sig,” sig biolog Sten Asbirk fra By- og Landskabsstyrelsen , Natur.

Planter som hindebæger, engelskgræs og sandskryb har således kirtler, der kan udskille den giftige salt, mens kveller har udviklet en kraftig overflade, der bl.a. gør at planten bl.a. kan klare det store slid fra sand, der fyger.

I klitterne kan man også finde dyr, som fx den skorpionlignede myreløve, der har en helt særlig måde at fange sin føde. Den graver fælder for andre smådyr i sandet. Når et bytte falder i den tragtformede fordybning, kaster myreløven sand efter det, så det ikke kan kravle op igen, og når det falder helt ned i bunden, hvor myreløven sidder lammer myreløven det med sin gift og spiser det.

Forurening truer
Selvom naturen langs kysterne er tilpasset til voldsomme påvirkninger fra vind og vejr, så er den samtidig også sårbar overfor en række menneskeskabte aktiviteter.

Olieforurening fra skibstrafikken slår hvert år mange fugle ihjel, og næringsstoffer fra landbrug og byspildevand får rørskov til at brede sig ud over tidligere strandområder – særligt i østersøområdet. Kraftig opblomstring af trådalger skyldes også udledning af næringsstoffer. Når algerne driver i land, ødelægger de forholdene for strandplanterne.

Fakta: Danmark er en europæisk klit-stormagt, der med flere hundrede kilometer lange klit-kyst kun overgås af Frankrig. De længste og største klitområder findes på Vestjyllands kyst.

Yderligere oplysninger:
Sten Asbirk, biolog, By- og Landskabsstyrelsen , Natur, 72 54 48 67