Ridning i Valby Hegn

13-04-2010

På grundlag at forslag fra mange ryttere har lokalenheden nu udarbejdet et oplæg til fremtidige ridestier i Valby Hegn

I januar afholdt Skov- og Naturstyrelsen – Nordsjælland et velbesøgt brugermøde vedrørende ridemulighederne i Valby hegn ved Helsinge.

På mødet fremkom der mange konstruktive ønsker fra rytterne, og lokalenheden har nu som lovet lavet et udkast til et moderniseret ridestisystem i skoven. Vi har forsøgt at indarbejde så mange som muligt af de indkomne forslag under hensyn tagen til økonomiske og praktiske forhold.

Udkastet, som fremgår af vedhæftede kort, er som nævnt kun et forslag, og vi vil meget gerne have kommentarer til udkastet – meget gerne pr. mail.

Kort med forslag til ridestier

Vi gør opmærksom på at det endnu kun er et forslag, hvorfor ridestierne endnu ikke er klargjort til ridning. Dette vil først ske, når vi har lagt os fast på den endelige løsning.

Senere på foråret ( måske medio maj ?) prøver vi at arrangere en besigtigelse på hesteryg, hvor udkastet diskuteres og afprøves i virkeligheden!

Kommentarer mailes til:

Jens Bach

Link til nyhed om mødet i januar 2010

Ryttere i gribskov. Foto: Ole Andersen