Frivillig naturpleje i Holmegård mose

06-04-2010

HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!.

Frivillig naturpleje 2010 i Holmegårds mose

Ligesom sidste og forrige år vil Næstved DN i samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen foretage en frivillig naturpleje af et område i Holmegårds mose.

HAR DU LYST TIL AT YDE EN FRIVILLIG INDSATS FOR AT GENSKABE NATURVÆRDIERNE I MOSEN VED AT FÆLDE TRÆER - SÅ HAR DU CHANCEN HER!.

Man får god motion og frisk luft, men vi holder også nogle hyggepauser, hvor vi slapper af, snakker om natur, og hvad der ellers er lyst til. Søndag den 11 april 2010, vi mødes vi kl. 10.00 ved parkeringspladsen i Fensmark Skov - Alle er velkomne.

Oversigtskort , foto Tom Nielsen

Hvor: Hvis du ikke er kendt i lokalområdet kan du downloade et landkort som viser parkering og Fensmark Skov der ligger lige op til mosen. http://www.holmegaard-mose.dk/landkort-omraade-parkering.gif

Parkering: Parkeringspladsen er meget lille, men der kan parkeres på landevejen lige ved P-pladsen.

Tilmelding: Til Rune Larsenpå telefon 6130 2600 (på hverdage ml. kl.17-22) eller til:

Medbring: Eventuelt ekstra drikkelse og mad. Medbring også gerne ørnenæb og lille grensav, men man kan også udstyr af SNS på stedet.

Mad: Skov-og Naturstyresen byder på sandwich til alle tilmeldte deltagere. DN-Næstved laver varm kakao til deltagere.

Mere information om arrangementet

Rydning i 2008, foto Tom Nielsen, Naturstyrelsen – Storstrøm