Forslag til ny hundeskov i Langdal plantage

01-04-2010

Vi skal have en hundeskov i Langdal plantage ved Tranum.

Hundeskoven er foreslået i forbindelse med puljen "Bedre Friluftsliv", hvor borgere og foreninger  kunne komme med forslag til nye friluftsfaciliteter i statsskovene.

Vi vil gerne imødekomme hundeejernes ønske om et sted, hvor deres hunde kan løbe frit og hvor andre skovgæster og skovens vilde dyr samtidig ikke bliver generet af hundene, så vi har valgt at etablere en indhegnet hundeskov i Langdal Plantage.

Men før vi begynder at opsætte hegn, vil vi gerne høre dine kommentarer.

Langdal er nemlig en forholdsvis lille plantage med mange forskellige brugerinteresser, så mange hensyn skal afvejes.  Derfor har vi skitseret 3 forskellige placeringer af en indhegnet hundeskov.

Vores udgangspunkt har været.

- hundeskoven skal være lettilgængelig og gerne kunne nås til fods fra Tranum by.

- Indhegningen må ikke genere de øvrige interesser, som er i Langdal plantage.

- Indhegningen må ikke afspærre veje eller afmærkede stier.

- Indhegningen skal helst ikke overskride fredningsgrænsen for den nye Lien fredning, som har sin sydlige afgrænsning i Langdal plantage.

- fra vores hundeskov i Faddersbøl i Thy

Nedenfor er de 3 forslag listet med hver deres link til et luftfoto.

Først lidt signatur forklaring til de 3 forslag.

Forslaget til indhegning er markeret med rød skravering på hvert luftfoto.

Eksisterende faciliteter er mærket på følgende måde:

S = skovlegeplads

P = parkeringspladser

Gul linie= afmærkede vandreruter

Øvrige veje og stier er enten markeret med grønne eller brune, stiplede linier

Hundeskov- forslag 1

Areal 6,5 hektar. Dette forslag er den mindste af de 3 hundeskove. ( til sammenligning er den dog mere end halvanden gange større end hundeskoven i Kollerup) Til gengæld kommer denne udformning ikke i konflikt med de afmærkede vandreruter, skovlegeplads, stier og veje og hegnslinien følger fredningsgrænsen, som løber langs den foreslåede indhegnings nordkant. Det skal ikke være en hemmelighed, at forslag 1 er vores favorit.

Hundeskov - forslag 2

Areal 8,3 hektar. Dette forslag minder om forslag 1 blot løber hegnslinien helt ud til kanten af plantagen og krydser dermed fredningsgrænsen. Forslaget betyder også, at den meget benyttede sti ud til Lien skrænten bliver spærret af hegnet.

Hundeskov - forslag 3

Areal 9 hektar. svarer til forslag 1  blot med en udvidelse mod vest op ad skråningerne mod Udsigtstårnet. Forslaget betyder, at den nord-syd gående vej spærres af hegnet. Desuden vil det være vanskeligt at etablere et ordentligt hegn på de meget kuperede strækninger op mod Udsigtstårnet. Endelig krydser indhegningen fredningsgrænsen mod vest

Har du kommentarer eller forslag må du gerne sende dem til os på

- forslagene skal være os i hænde senest fredag den 16.4.  Så vil vi læse dem igennem og vælge den for alle interesser mest fordelagtige løsning.

Tak for interessen og vel mødt i skoven!