UD PÅ TUR - april 2010

12-04-2010

Så er det forår - og der er mange tilbud om ture i naturen.

Onsdag den 7. april

Naturbussen – Forårsskovens dyr

Frosten har sluppet sit tag, og alt grønnes. Skovens dyr lader sig se på det nye spæde græs. Turen foregår i det tidligere Ulborg Skovdistrikt.

Turleder: Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen

Mødested: Vestjysk Fritidscenter, Sportsvej 1, 6990 Ulfborg

Turlængde: 50 km

Tid: Kl. 18.30-21.00

Arr.: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland

Tlf.: 97 81 00 33

E-mail:

Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Max. 40 deltagere

Tilmelding: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf. 97 81 00 33 senest den 6. april kl. 15.00

Handicapvenligt arrangement – skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen

Torsdag den 8. april

Over stok og sten i Ormstrup Plantage
En guidet motionsvandretur gennem skov og hede, hvor man for det meste bevæger sig uden for faste veje og stier. Praktisk fodtøj anbefales.

Turleder: Erling Trankjær

Mødested: Ormstrup Lejrplads. Fra Råsted, 7500, køres der ad Nymøllevej til Blæsbjergvej, følg den 350 m og drej ad Ormstrupvej, følg den 2,5 km

GPS kordinater Wgs 84. N 56º 18.239' - E 008º 30.022'

Turlængde: Ca. 8 km

Tid: Kl. 18.00-20.30

Arr.: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland
Tlf.: 40 44 09 40

E-mail:

Pris: Gratis

Søndag den 11. april

Naturbussen – Gåsetur
Tusindvis af gæs, ænder og vadefugle raster sidst på vinteren og om foråret ved de vestjyske fjorde. Oplev de store gåseflokke søge føde.

Turleder: Naturvejleder ved Skov - og Naturstyrelsen

Mødested: P-pladsen ved Holstebro Badeland, Jeppe Schous Gade 14, 7500   Holstebro

Turlængde: 80 km

Tid: Kl. 13.00-16.30

Arr.: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland

Tlf.: 97 81 00 33

E-mail:

Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Max. 40 deltagere

Tilmelding: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33, senest fredag den 9. april kl. 13.00

Handicapvenligt arrangement – skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen

Søndag den 18. april

Guidet ridetur i Klosterheden Plantage
Ridetur på egen hest i skoven. Turens længde afpasses efter deltagernes ønsker.

Turleder: Lene Sørensen. Tlf.: 97 89 39 39

Mødested: Klosterhedens Maskincentral, Fruerhøj, Hovedvej 10, 7620 Lemvig

Turlængde: 10 km

Tid: Kl. 10.00-12.00

Arr.: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland

Tlf.: 97 81 00 33

E-mail:

Pris: Gratis

Søndag den 25. april

Naturbussen – Krondyrtur i Klosterheden Plantage
Der er særligt gode chancer for at opleve skovens dyreliv tidligt om morgenen – især hjortevildtet, når dyrene søger føde på de åbne arealer.

Turleder: Naturvejleder ved Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland

Mødested: P-pladsen på Lemvig Havn, overfor Turistbureauet, Toldbodgade 4, 7620 Lemvig

Turlængde: 50 km

Tid: Kl. 05.15-08.15

Arr.: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland

Tlf.: 97 81 00 33

E-mail:

Pris: Voksne 150 kr. Børn 100 kr. Max. 40 deltagere

Tilmelding: Skov - og Naturstyrelsen – Vestjylland, tlf.: 97 81 00 33, senest fredag den 23. april kl. 13.00

Handicapvenligt arrangement – skal du have en kørestol med op i bussen, bedes du meddele dette ved tilmeldingen.

Alle er velkomne!