Vandoplandsstyregrupperne er nu nedsat

06-04-2010

Ét af de første skridt på vejen mod etableringen af de ca. 10.000 ha vådområder og 3000 ha ådale er nedsættelsen af en vandoplandsstyregruppe i hvert af de 23 vandoplande. Disse er nu nedsat.

Se oversigt over vandoplandsstyregrupperne, deres formand og kontaktperson .

Læs mere om vandoplandsstyregrupperne og deres opgaver .


Tilbage til vandprojekter.dk