Hjortevildtmøde i Vestjylland

13-04-2010

Hjortevildtgruppe Vestjylland afholder sit årlige møde torsdag d. 15. april 2010

På vegne af ”Hjortevildtgruppe Vestjylland” inviteres til årets møde om hjortevildtet i Vestjylland

torsdag d. 15. april kl. 19.00 i Mejdal Hallen ved Vandkraftsøen i Holstebro (Slåenvej 65)


Mødets formål er at berette om hjortevildtgruppens arbejde i det forgangne år og herunder fremlægge årets afskydningstal.

  • Steffen R. Bengtsson – FAUNAFORST vil fortælle om anlæg af vildtmarker og fodring af hjortevildt. Steffen R. Bengtsson har gennem flere år arbejdet med emnet bl.a. ved Danmarks Jægerforbund og HedeDanmark.
  • Skovrider Lars Møller Nielsen vil fortælle om arbejdet i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe. Lars Møller Nielsen har tidligere, gennem flere år, repræsenteret Dansk Skovforening, og sidder nu i Vildtforvaltningsrådets Hjortevildtgruppe, og har bl.a. været med til at udarbejde "De etiske regler for kronvildtjagt".
  • Michael Tezlaff – Klosterhedens Vildt vil fortælle om hvad man skal gøre for at kunne levere vildt til en autoriseret vildthandel.

Formand Knud Pedersen vil v.h.a. en "case", der belyser forskellige jagt- og ejendomsforhold, lægge op til en debat om samarbejdet om kronvildtbestanden.

Alle med interesse i hjortevildt og hjortevildtforvaltning er velkomne.

Der trækkes lod om en kronvildtjagt på Naturstyrelsen – Vestjyllands arealer blandt de fremmødte.

Entré: gratis. Kaffe og øl/vand kan købes.

Jægere der har nedlagt hjort/-e i de seneste jagtsæsoner må MEGET gerne medbringe trofæerne på mødet – der trækkes lod om en præmie blandt trofæejerne.

Eventuelle spørgsmål til vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen på 97 81 00 33/20 31 11 80.