Danmarks første offentligt tilgængelige fotoskjul

26-04-2010

Danmarks første offentligt tilgængelige fotoskjul er nu en realitet på Hov Vig, Odsherred.

Som et af de første steder i Danmark har Skov - og Naturstyrelsen – Vestsjælland, opført et fotoskjul, som er åbent for alle året rundt. Skjulet er etableret i fuglereservatet Hov Vig ved Nykøbing Sjælland og opført i samarbejde med en af de meget dygtige fotografer fra foreningen "NaturFotografer i Danmark".

Fotoskjul. Foto: Palle Graubæk

"Vi har de sidste par år oplevet en stigning i antallet af fotografer, der kommer til Hov Vig, for at fotografere nogle af de mange spændende fugle, der er i reservatet. Bl.a. er vores store skarvkoloni meget besøgt, da man her kan komme ganske tæt på kolonien uden at forstyrre.
Jeg har i min daglige kontakt med mange af disse fotografer ofte fået spørgsmålet

om, hvor man kan komme tættest på nogle af de andre fugle, der findes i området. For at imødekomme disse mange ønsker har vi derfor opført dette fotoskjul", fortæller skovløber Palle Graubæk, Skov - og Naturstyrelsen – Vestsjælland.

Skjulet er opført tæt på vejen, som går gennem reservatet, og det er placeret helt ud til en bred kanal og til rørskoven, så man får mulighed for at komme tæt på flere af de lidt mere sky fuglearter, som lever i rørskoven. Desuden er der lige ud for skjulet en eng, der om sommeren afgræsses af kreaturer. Dette skulle også give gode muligheder for nogle andre fuglearter, som f.eks. Krikand, Vibe og gæs. Der er også gode chancer for, at Rørhøgen eller den Blå Kærhøg kommer tæt forbi skjulet.

Fotoskjul. Foto: Palle Graubæk
Til skjulet er anvendt douglasgran fra enhedens egne skove.

"Skjulet er ikke forbeholdt fotografer, alle er velkomne til at bruge det. Selvom man ikke fotograferer, kan det være en stor oplevelse at sidde i skjulet og opleve, at fuglene uforstyrret kommer helt tæt på. Både broen ud til skjulet og selve skjulet er udført, så det også er muligt for kørestolsbrugere at benytte skjulet”, fortsætter Palle Graubæk.

Udsigt fra fotoskjul. Foto: Palle Graubæk

Skjulet er placeret tæt på vejen ind over reservatet mellem det store fugletårn og bådehuset. Se kortet i vandretursfolderen, hvor du også kan læse mere om området Hov Vig og Nakke Skov.

Du kan læse mere om den "nye eng", som du kan se fra skjulet.