Stikprøver skal vise, om jægere bruger ulovlige blyhagl

06-08-2010

Skov- og Naturstyrelsen vil i efteråret foretage en række stikprøvekontroller for at undersøge om der bruges blyhagl i forbindelse med jagter i Danmark. Stikprøverne vil foregå i alle landsdele.

Foto: Colourbox Skov- og Naturstyrelsen vil i efteråret foretage en række stikprøvekontroller for at undersøge om der bruges blyhagl i forbindelse med jagter i Danmark. Stikprøverne vil foregå i alle landsdele. Det har siden 1996 været forbudt at bruge blyhagl til jagt i Danmark, lige som det er ulovligt at eje og importere blyhagl.

Baggrunden for at gennemføre stikprøverne er en undersøgelse, som Dansk Jagtakademi lavede i 2009 på foranledning af Fødevarestyrelsen. Undersøgelsen viste, at der på daværende tidspunkt trods forbud stadig blev brugt blyhagl i Danmark. Det vides ikke i hvor stort omfang, der anvendes ulovlige blyhagl i Danmark. Undersøgelsen konkluderer dog, at 5 procent af de fasaner og gråænder, som afleveres til et vildtslagteri, er blevet skudt med blyhagl.

"Vi informerer løbende om, at der ikke må anvendes blyhagl i Danmark. Jeg tror ikke, at der er danske jægere, som er i tvivl om, hvilke regler der gælder på området. Nu gennemfører vi en målrettet indsats i næste jagtsæson for at sikre os et overblik over, om der alligevel fortsat anvendes blyhagl", forklarer forstfuldmægtig Caroline Bald fra Skov- og Naturstyrelsen og tilføjer:

"Både danske og udenlandske jægere vil blive undersøgt. Konkret vil vi undersøge jægernes ammunition. Hvis vi konstaterer, at der er tale om blyhagl, vil det blive meldt til politiet".

Årsagen til, at blyhagl er ulovlige, er, at bly er et giftigt tungmetal. En overtrædelse af forbuddet straffes som udgangspunkt med bøde.