Kørselsvejledning til bueprøven den 27. aug.

10-08-2010

Find vej til Raghammer, når du skal til bueprøve på Bornholm den 27. august

Bueprøven finder sted på Raghammer skydeterræn.
Følg skiltene fra Søndre Landevej mod "Skydebanen".

Kontakt evt:

Skovfoged og vildtkonsulent
Tommy  Hansen
Skov- og Naturstyrelsen – Bornholm
Mobil 0045 21 73 86 14

Der skydes med bue på jagt- og fiskedagen - Foto: Naturstyrelsen – Bornholm