Den jyske skovhave får venneforening

20-08-2010

Der afholdes stiftende møde i ny venneforening tirsdag d. 31. august kl. 18.30

Jyske skovhave ved indgang

Stiftelse af ny forening: Skovhavens venner

Tirsdag d. 31. august kl. 18.30 afholdes der stiftende møde i en ny forening: Skovhavens Venner. Mødestedet er ”Klænghuset” på Møldrupvej 26, 9520 Skørping, tæt ved skovridergården hvor ”Den Jyske Skovhaves” ejer Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg har til huse. Naturtur i Jyske skovhave

Det er Preben TheilmannJensen fra Skørping, der - som daglig bruger af ”Den Jyske Skovhave” - har fået ideen til oprettelse af foreningen. ”Der er tale om en uforpligtende forening for alle interesserede, hvor man yder en indsats efter lyst og tid” siger Preben Jensen.

Ud over at være en imponerende forstbotanisk have med godt 150 forskellige træer og buske fra hele kloden, så er skovhaven en uhyre populær hundeskov. Det14 hektar store kuperede areal, hvor mange af de sjældne træer og buske efterhånden har en anseelig størrelse, giver fine muligheder for en varieret skovtur kombineret med at hunden får lov at løbe frit i en skov og møde artsfæller. Skovhaven har eksisteret i 40 år og er Danmarks første officielle hundeskov.

Skovhaven har en stor fast ”kundekreds”, og mange mødes hver eneste dag, året rundt, når de lufter hunde. Hundene er ofte et godt fælles samtaleemne, som gennem tiden har ført til mange nye bekendtskaber.

De ”faste” kunder har bemærket, at der mange steder sniger sig helt almindelige træsorter som birk, bøg, ahorn og gran ind mellem de sjældne træer, ligesom nogle af de mange stier i perioder kan være svært fremkommelige. Med dannelsen af ”Skovhavens venner” håber initiativtageren at få indflydelse på skovhavens vedligeholdelse, indretning og brug. F.eks. ved selv at udføre lidt frivilligt naturpleje i haven et par gange om året. Bænke, stier, skilte, papirkurve, sociale arrangementer m.v. er andre emner for en evt. kommende forening. Preben Theilmann Jensen opfordrer alle interesserede – hundeejer eller ej - til at væbne sig med gode ideer og møde op i Klænghuset d. 31. august, og Preben opfordrer alle om at kontakte ham, hvis man gerne vil være ven med skovhaven. Skovens mandskab på arbejde i skovhaven

”Vi har ikke glemt Den jyske skovhave,” siger Leif K. Lyngsø, som er ansvarlig skovfoged for skovhaven, ”men dels er vedligeholdelsen et omfattende arbejde, fordi det skal gøres manuelt, dels går det nogen gange hurtigt med bøg, birk og ahorn, når man vender ryggen til. Vi plejer at give skovhaven en ordentlig tur ca. hvert tredje år, og dette arbejde er lige gået i gang, men der er masser af gode opgaver at tage fat på.”

Rold Skov bliver brugt af mange forskellige interessegrupper, og Skov- og Naturstyrelsen – Aalborg ser frem til et godt samspil med ”Skovhavens venner”.