Iltsvind i danske farvande

27-08-2010

Et ret udbredt iltsvind har ramt de indre farvande. Situationen skyldes sommerens stille, varme vejr og en kombination af megen regn i efteråret efterfulgt af isvinter.

Et ret udbredt iltsvind har ramt de indre farvande. Situationen skyldes sommerens stille, varme vejr og en kombination af megen regn i efteråret efterfulgt af isvinter.
Det fremgår af årets første iltsvindsrapport fra DMU, der er baseret på målinger foretaget frem til midten af august af By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre og svenske institutioner.
Rapporten beretter om iltsvind i Limfjorden, Lillebælt, farvandet omkring Als, Aabenraa Fjord, farvandet mellem Als og Ærø, Det Sydfynske Øhav, Smålandshavet og de dybe bassiner øst for Bornholm.

Netop i disse relativt beskyttede områder, hvor vandudskiftningen er begrænset, opstår der typisk iltsvind på denne årstid, efter en længere periode med varme og kun lidt vind. I år er situationen forværret, fordi der blev vasket mange næringsstoffer ud i efteråret på grund af megen nedbør, og fordi isen mange steder efterfølgende lagde låg på havet.

Derfor opstod der allerede tidligt på året et underskud af ilt ved bunden, som er forværret hen over sommeren.

Blæsten hjælper

Den positive effekt af det kraftige blæservejr med vindstyrker på over 20 meter i sekundet er ikke afspejlet i rapporten, da det indtraf efter de sidste målinger.

”Et friskt pust med stormende kuling over indre farvande har uden tvivl blandet store mængder ilt ned i vandet. Alt taler derfor for, at der ikke længere er iltsvind i Limfjorden, og formentlig er der over alt blandet luft ned i fire-fem meters dybde,” vurderer biolog Tonny Niilonen fra By- og Landskabsstyrelsen.

Det skal blæse i længere tid, før ilten bliver blandet ned på større dybder. Derfor er der formentlig stadig iltsvind i fx Mariager Fjord og sydlige Lillebælt med fjorde.
Yderligere oplysninger:
Tonny Niilonen, cand. Scient., By- og Landskabsstyrelsen, Natur, tlf. 72 54 48 66