Miljøminister Karen Ellemann møder hasselmusen

23-08-2010

Miljøminister Karen Ellemann mødte den dansk-tyske projektledelse i det nye INTERREG projekt BioGrenzKorr om biodiversitet i grænseoverskridende korridorer.

Foto: Mogens Krog Miljøminister Karen Ellemann (V) besøgte den 20. august Sollerup Skov på Sydfyn. Her mødte hun projektledelsen for det nye internationale naturbeskyttelsesprojekt BioGrenzKorr. Ministeren så eksempler på hasselmusens levesteder og blev introduceret til projektets aktiviteter. Der var lejlighed til at diskutere projektet med de to danske og to tyske samarbejdspartnere. Ministeren var især interesseret i projektets inddragelse af offentligheden og formidling af projektet bl.a ved brug af hasselmuskasser og nøddejagter.

Karen Ellemann fik ved besøget lejlighed til at møde med den lille sjældne hasselmus.

BioGrenzKorr handler om bevarelse af biodiversitet på tværs af landegrænsen ved at sikre truede arters levesteder bl.a. ved at binde levesteder sammen i korridorer. Hasselmusens krav til levested kræver forvaltning og pleje i kulturlandskabet. Projektet vil udvikle, afprøve og formidle metoder der både kan anvendes af skov- og landbrugserhvervet uden fordyrende omkostninger og som samtidig lever op til kravene om at sikre hasselmusens levesteder.

Foto: Lars Bendix Poulsen

BioGrenzKorrs projektledelse. Fra venstre: Skovfoged Martin Reimers, Skov- og Naturstyrelsen – Sønderjylland, Projektleder Mogens Krog, Skov- og Naturstyrelsen – Fyn, Miljøminister Karen Ellemann, Biolog Björn Schultz, Stiftung Naturschutz, Schleswig-Holstein, Forstfuldmægtig Ulrik Steffen, Schleswig-Holsteinishe Landesforsten og Skovrider Søren Strandgaard, Skov- og Naturstyrelsen – Fyn