Miljøministeren gravede om kap med skolebørn!

20-08-2010

Ministeren på besøg på Sydfyn. Besøgte Silke Å vådområdeprojektet, den fremtidige Ringe-Korinth natursti og Hasselmus i Sollerup Skov.

I dag kom Miljøministeren til Sydfyn for at grave det første slyng på Silke Å. Hun fik ivrig hjælp af 8. klasse fra Brahetrolleborg skole, og ministeren fattede spaden og gravede om kap med børnene. Silke Å er en del af et nyt større vådområdeprojekt nord for Korinth. Erling Bonnesen tog over og gravede slynget færdigt med gravemaskine.

Miljøministeren fik en grundig introduktion til den sjældne Tykskallede Malermusling som lever i projektområdet.

Ved besøget gav 8. klassen også en række forslag til ministeren om anvendelsen af friarealer ved den fremtidige natursti på den nedlagte jernbane.

Næste stop på ministerens besøg på Sydfyn var Sollerup Skov, hvor hun fik lejlighed til at møde en Hasselmus i levende live. Musen var dog ikke lokal men et tamt eksemplar medbragt fra Tyskland. I øjeblikket er der et samarbejdsprojekt i gang mellem Tyskland og Danmark om at forbedre musens levesteder.

Hasselmus