Sjælden stormsvale strandet på Hjerl Hede

30-08-2010

Naturvejleder Karen-Louise Smidth og skovfoged Hans Jensen fra Skov- og Naturstyrelsen – Midtjylland gjorde i torsdag den 26. august store øjne, da de havde en større flok skolebørn med på ekskursion på Hjerl Hede mellem Holstebro og Skive.

Her fandt de nemlig en lille svaleagtig fugl, der var helt sort på nær et hvidt felt på oversiden af halen. Samtidig havde fuglen et "underligt" næb.

Stormsvale

Fuglen er en Lille Stormsvale. Den tilhører stormfuglene, som er en havlevende gruppe af fugle. Den Lille Stormsvale yngler bl.a. på de britiske øer, Færøerne og Island og er normalt kun på land i yngletiden.

Sandsynligvis er den blæst fra vestkysten ind over land i forbindelse med den seneste stormende kuling.

I Danmark ses den Lille Stormsvale normalt kun ved vestkysten og kun i forbindelse med kuling eller storm fra vestlige retninger. Selv da er den en sjældenhed, som fuglekiggere gerne noterer med fed skrift i deres notesbøger.

Karen-Louise Smidth har telefon 61 26 08 16 og Hans Jensen 51 56 17 76.