Risø: Kun 266 hektar skov skal ryddes i Østerild

19-08-2010

Det bliver ikke vanskeligt at opfylde Folketingets krav om, at man højst må fælde 450 hektar skov for at etablere det kommende nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Det endelige antal vil formentlig blive betydeligt mindre.

Det bliver ikke vanskeligt at opfylde Folketingets krav om, at man højst må fælde 450 hektar skov for at etablere det kommende nationale testcenter for vindmøller i Østerild. Det endelige antal vil formentlig blive betydeligt mindre.

Det viser en ny rapport, som Risø DTU forelagde for miljøministeren og partierne bag Testcenter-forliget på et statusmøde i dag.

Risø DTU vurderer efter målinger gennem det seneste halve år, at der nu kun er behov for at rydde 266 hektar skov for at gøre plads til møllerne og sikre de rette vindforhold foran dem. Målingernen fortsætter dog, og der kan blive behov for mindre justeringer.

Det kan også vise sig, at der bliver behov for ekstra skovrydning for at etablere de nye vådområder, der skal opfange den nitrat, som skovrydningen på de 266 hektar frigiver. Men By- og Landskabsstyrelsens foreløbige vurdering er, at der højst kan blive tale om 50-80 hektar.

Det samlede skovareal, der skal ryddes, bliver under alle omstændigheder under 450 hektar.

I et samarbejde med DMU skal det nu nærmere undersøges, hvor og hvor mange vådområder der er nødvendige, og om de kan etableres uden at rydde skov.

Rapport om vindforhold (pdf, 1,5 mb)

Kort der viser rydningen (pdf, 4 mb)

Yderligere oplysninger:
Skovrider Ditte Svendsen, Miljøcenter Thy, tlf. 9618 5221
Programleder Peter Hjuler Jensen, Risø DTU, tlf. 4677 5037