Udstilling slår dørene op ude i Ferup Sø

30-08-2010

Lørdag den 4. september kl. 11.30 indvies en ny landskabsudstilling i det gamle slusehus i Ferup Sø og markerer samtidig, at pengene
fra regeringens miljømilliard nu er omdannet til ny natur, forbedring af vandmiljøet samt masser
af nye oplevelsesmuligheder langs åen og på stierne i ådalen.

Det gamle slusehus i Ferup Sø har fået nyt liv. I stedet for at regulere vandspejlet i søen, skal huset fremover fortælle besøgende om de store anlægsarbejder på stedet gennem de sidste hundrede år. En udstilling i slusehuset fortæller bl.a. om projektet, der for 90 år siden forvandlede en frodig eng til Ferup Sø, og samtidig modellerede så meget på landskabet, at vandet begyndte at løbe i modsatte retning af dets naturlige forløb. Fortællingen afrundes med historien om det nye naturgenopretningsprojekt, som atter har skabt balance i de naturlige vandstrømme, så fisk og vandløbsdyr igen kan svømme frit i V. Nebel Å.

Lørdag den 4. september kl. 11.30 indvies udstillingen og markerer samtidig, at pengene fra regeringens miljømilliard nu er omdannet til ny natur, forbedring af vandmiljøet samt masser af nye oplevelsesmuligheder langs åen og på stierne i ådalen.

I løbet af dagen bliver der mulighed for at tage med på rundvisninger i udstillingen, hvor der sættes fokus på udvalgte historier. Eksempelvis kan man i udstillingen møde nogle af børsterne, der lagde krop og kræfter til de enorme anlægsarbejder og få fortalt historier om nogle af arbejdernes mange skæbner; få fortalt om forsøgene med at tørlægge såvel Stallerup Sø som Donssøerne blot få årtier før anlægget af Harteværket forvandlede de samme søer til mægtige vandreservoirer for kraftværket; eller høre om naturgenopretningen, hvor man har genskabt det naturlige vandmiljø i V. Nebel Å samtidig med, at projektet har sikret bevarelsen af det helt unikke kulturlandskab, som tidligere blev skabt ved anlægget af Harteværket.

Endelig er der fra nogle små luger i slusehuset muligt at følge med i fuglelivet på og omkring søen. Et par fugletavler viser en række af de fugle man kan være heldige at få at se, og ledsagende tekster fortæller små historier om de pågældende fugle.

Alle er meget velkomne til at deltage i indvielsen og alle de øvrige aktiviteter, der samme dag finder sted ved Ferup Sø under arrangementet ”Smag på Ådalen”.
Program for den 4. september

Fra den 4. september vil udstillingsbygningen sammen med de øvrige faciliteter i området med shelter, bålpladser, borde/bænke, afmærkede stier m.v. være tilgængelige for alle.

Kolding Ådal projektet er et samarbejdsprojekt mellem Kolding Herreds Landbrugsforening,Skov- ogNaturstyrelsen – Trekantsområdet og Kolding Kommune. Projektet har til formål at forbedre naturen ved naturgenopretning samt at øge formidlingen af området rige og varierede natur, miljø og kultur.