Fire kommuner valgt til byprojekt

02-12-2010

Brøndby, Hillerød, Kolding og Tønder kommuner skal i den kommende tid sætte fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning.

Fire kommuner er valgt til at deltage i projektet ”Bevægelse i alle planer” som By- og Landskabsstyrelsen og Lokale- og Anlægsfonden arbejder sammen om. Projektet” sætter fokus på at fremme motion og bevægelse gennem kommunernes fysiske planlægning af byen. De udvalgte kommuner er Brøndby, Hillerød, Kolding og Tønder.

Kommunerne er udvalgt som eksempelkommuner, som får økonomisk støtte og rådgivning til at arbejde målrettet med idræt og bevægelse i byernes planlægning. Det er ambitionen, at de udvalgte kommuner kommer så langt med at integrere idræt og bevægelse i byernes rum, at de kan fungere som gode eksempler, som andre kommuner kan blive inspireret af.

Der har været stor interesse i at deltage i projektet. I alt 23 kommuner har ansøgt om at deltage.

”Det viser, at det er en problemstilling, der er meget fokus på i kommunerne for tiden,” siger kontorchef Holger Bisgaard, By- og Landskabsstyrelsen, Byer.

I Brøndby Kommune er visionen at fastholde og udvikle de rekreative kvaliteter, forbedre sundheden og skabe bedre mulighed for fysisk aktivitet og bevægelse bl.a. ved at øge tilgængeligheden til byens grønne områder. I projektet vil Brøndby særlig fokusere på børn, unge og ældre.

I Hillerød Kommune tager visionen udgangspunkt i en idé om tre ringformede stisystemer. Dele af stierne aktiveres, så de på forskellige vis indbyder til bevægelsesaktiviteter målrettet de institutioner, skoler, virksomheder eller arbejdspladser, som de passerer.

I Kolding Kommune er målsætningen at gøre bevægelse til en strategisk indsats i hele kommunen. Gennem deltagelse i projektet forventer kommunen at udvikle et værktøj til at vurdere, prioritere og finde nye bevægelsesfremmende tiltag. Kommunen vil gerne sikre integration af bevægelsesfremmende principper og løsninger i kommunens fysiske planlægning og i driften af kommunens mange faciliteter.

I Tønder arbejdes med en bevægelsesstrategi for udvalgte landsbysamfund. Udgangspunktet tages i to højaktuelle plansituationer for landsbysamfundene: - at flere skoler lukker, og - at der er dårlig rekreativ adgang til det omgivende landskab. Bevægelsesstrategien skal bl.a. belyse muligheden for at anvende skolernes areal til bevægelse, og der skal gives bud på, hvordan idræt og bevægelse kan bruges til at binde landsbysamfundene sammen. Kommunen vil frikøbe nogle af landsbyernes ildsjæle, så de kan tage del i arbejdet.

Kommunerne vil få økonomisk støtte og mulighed for faglig sparring af projektets følgegruppe, der blandt andet tæller Danmarks Idrætsforbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Sund By Netværket og Kommunernes Landsforening.

Torben Frølich, direktør i Lokale- og Anlægsfonden, siger om de udvalgte kommuner:
”Jeg er rigtig glad for, at så mange kommuner har vist interesse for at deltage i projekterne. Det har været svært at vælge, men jeg synes, at vi har sat et hold der dækker bredt, så erfaringerne efterfølgende kan bruges i de fleste danske kommuner."

Yderligere oplysninger:
Lone Ververs Jansson, projektleder, By- og Landskabsstyrelsen, tlf: 72 54 47 44
Per Schulze, planchef, Lokale- og Anlægsfonden, tlf: 32 83 03 51