Tilladelse til gasledning

17-12-2010

Danmark er et skridt nærmere en fremtidssikret naturgasforsyning efter, at Miljøcenter Odense har givet VVM-tilladelse til at etablere en ny gasledning fra den dansk-tyske grænse til Egtved nær Vejle.

Danmark er et skridt nærmere en fremtidssikret naturgasforsyning efter, at Miljøcenter Odense har givet VVM-tilladelse til at etablere en ny gasledning fra den dansk-tyske grænse til Egtved nær Vejle.

Den nye gasledning gør det muligt at importere gas fra Tyskland. Hidtil har Danmark været selvforsynende med naturgas fra Nordsøen, men da der er udsigt til faldende produktion af naturgas i den danske del af Nordsøen, bliver der formentlig om få år behov for at importere gas.

Tilladelsen efter planloven omfatter også bygning af en kompressorstation, der skaber det tryk, som kan presse gassen ud til forbrugere i alle dele af Danmark. Det bliver i givet fald Danmarks første kompressorstation for naturgas på land.

Miljøcenter Odense har forud for tilladelsen gennemført en VVM-proces, hvor miljøkonsekvenserne ved projektet er blevet undersøgt, og offentligheden har haft mulighed for at komme med bemærkninger til projektet.

Miljøcenteret har desuden udarbejdet kommuneplantillæg i de seks kommuner, som gasledningen løber igennem. Det drejer sig om Vejle, Vejen, Kolding, Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner.

Det er Energinet.dk, der står bag anlægget, som ventes klar 1. oktober 2013.
Læs VVM-tilladelsen

Yderligere oplysninger:
Birgitte Hjerrild, geograf, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Odense, 72 54 84 20