Øget fokus på service til kommunerne

14-12-2010

Miljøcentrene vil fremover have ekstra fokus på god service og på at skabe klare rammer for kommunernes planlægning.

Miljøcentrene vil fremover have ekstra fokus på god service og på at skabe klare rammer for kommunernes planlægning.

Det sker efter, at By- og Landskabsstyrelsen har spurgt kommunerne, hvordan de oplever kontakten til miljøcentrene i forbindelse med kommune- og lokalplanlægningen. 73 ud af 98 kommuner har svaret. Se præsentation af undersøgelsen (ppt, 2,5 MB)

Over 80 pct. af kommunerne opfatter miljøcentrene som imødekommende, men en del savner alligevel bedre faglig vejledning om konkrete spørgsmål. Halvdelen af kommunerne er ligeledes ind i mellem i tvivl om, hvem der har ansvaret for hvad, når der udarbejdes nye kommuneplaner.

”Der er stadig små dønninger af usikkerhed efter kommunalreformen, der flyttede rundt på ansvaret for planlægningen, samtidig med at amterne blev nedlagt. Derfor gør vi nu en ekstra indsats for at skabe klarhed, der hvor kommunerne efterspørger det,” siger Niels Bjørkbom, konstitueret direktør i By- og Landskabsstyrelsen, Miljøcenter Odense.

I den kommende tid skal der således søsættes en række tiltag for at forbedre servicen til kommunerne:

- Bedre vejledning om rollefordelingen mellem stat og kommuner,
- Juridisk workshop for miljøcentrenes planmedarbejdere,
- Workshop om dialog, klar og tydelig kommunikation,
- Faste møder mellem kommunernes forening (KL) og By- og Landskabsstyrelsen, hvor samarbejdet vurderes og udvikles.

Brugerundersøgelsen blev gennemført for at afklare, hvordan kommunerne har oplevet forhandlingerne og dialogen omkring kommune- og lokalplanlægningen, og hvilke forventninger kommunerne har til samarbejdet med miljøcentrene fremover.

Yderligere oplysninger:
Helle Ejsing, landinspektør, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Odense, 72 54 84 90