Skiløjperne i Rude Skov i Nordsjælland er klar til brug - og efter mørkets frembrud er et enkelt løjpeforløb oplyst

07-12-2010

En helt unik oplevelse venter i denne vinter den, der har lyst til at røre skiene i mørke. Rude Skov i Nordsjælland har en lysløjpe, som snor sig gennem et udfordrende, bakket terræn.

En helt unik oplevelse venter i denne vinter den, der har lyst til at røre skiene i mørke. I Rude Skov i Nordsjælland findes en lysløjpe, som snor sig gennem et udfordrende, bakket terræn.

en lige strækning

Denne lysløjpe - som er helt enestående i fredskov - blev oprindeligt etableret i 1972  i et samarbejde mellem Holte Idrætsklub og Skov - og Naturstyrelsen. I 2007 blev de gamle lysmaster udskiftet med nogle mere moderne pullertlamper, sådan at der nu er en meget effektiv belysning af løjpen. Der er dagligt tændt for lyset mellem kl. 16 og 22 i de mørke vintermåneder. I dag beror anlægget på en samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Skov - og Naturstyrelsen. Kommunen har det daglige ansvar for anlægget, og Holte Skiklub sørger i vinterperioder, som nu, for at trække en skiløjpe op. Resten af året er lysløjpeforløbet en ganske populær motionsrute.

løjpeforløb og infopæl

Uden lys var det vist for spændende at røre skiene i dette bælgravende mørke, hvor det både går nedad med sving og sidenhen opad igen, så sveden pibler på panden.

bakke op

Løjpen er på 2,5 km. Der er opsat godt 200 pullertlamper. Har man lyst til i almindeligt dagslys at løbe længere ruter igennem, så er muligheden også til stede i Rude Skov på optrukne langrendsløjper , som Holte Ski sørger for at passe. BEMÆRK at der er ændret lidt på løjpeforløbene siden sidste vinter! Da der i Rude Skov er ganske mange forskellige brugergrupper - også i det herlige vinterføre - skal der lyde en opfordring til at passe på de "svage" brugeres spor! Og skiløjperne er "svage" - så kære gående og ridende og cyklende: brug venligst ikke skiløjperne på jeres vej gennem skoven. Nedenfor et eksemplarisk eksempel på, at det faktisk kan lade sig gøre, at frede en skiløjpe. Kun et rådyr har forbrudt sig ved at passere tværs over langrendssporet og ride/gangsporet :-)

separerede sporfoløb i sneen

Og så lige til sidst et smil fra en fornøjet langrendsentusiast på vej ad lysløjpen, hvor den omkranses af imponerende gamle rødgraner - skoven er også noget særligt i nattens mulm og mørke, og belysningen forstærker indtrykket.

en fornøjet skiløber