Tilladelse til højspændingsledning

27-12-2010

Rygraden i det vestdanske el-transmissionssystem kan nu blive udskiftet, efter at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har givet VVM-tilladelse til at etablere en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø i Sønderjylland til Tjele i Midtjylland.

Rygraden i det vestdanske el-transmissionssystem kan nu blive udskiftet, efter at Miljøcenter Odense og Miljøcenter Århus har givet VVM-tilladelse til at etablere en ny 400 kV-højspændingsforbindelse fra Kassø i Sønderjylland til Tjele i Midtjylland.

Højspændingsforbindelsens nye kabler vil kunne transportere mere strøm – bl.a. fra kommende havvindmølleparker – end den nuværende forbindelse, der er mere end 40 år gammel. Derfor skal masterne udskiftes med en stærkere type mast. Valget er faldet på en nydesignet, étbenet rørmast af stål. Overfladen bliver grå som man kender det fra de nuværende master.

Den nye højspændingsforbindelse er 174 km lang og består altovervejende af luftledninger, der stort set følger den nuværende masterække. Af hensyn til friluftsliv, landskab og natur vil højspændingsforbindelsen dog blive lagt i jorden på kortere strækninger ved Gamst Søenge ved Vejen, Bølling Sø ved Engesvang og Nørreådalen ved Viborg.

Tilladelsen efter planloven omfatter også bygning af en ny og større transformerstation ved Revsing nord for Vejen.

Miljøcenter Odense og Miljøcenter Aarhus har forud for tilladelsen udarbejdet kommuneplantillæg for de ni kommuner, som højspændingsforbindelsen løber igennem. Det drejer sig om Aabenraa, Tønder, Haderslev, Vejen, Billund, Vejle, Ikast-Brande, Silkeborg og Viborg kommuner.

Som led i planlægningen er der udarbejdet en VVM-redegørelse, hvor miljøkonsekvenserne ved projektet er blevet undersøgt, og offentligheden har haft mulighed for at komme med idéer og bemærkninger til projektet.

Det er Energinet.dk, der står bag anlægget, som ventes klar i slutningen af 2014.

Læs VVM-tilladelserne fra Naturstyrelsen – Odense og Naturstyrelsen – Aarhus.

Yderligere oplysninger:
Torben Lund Christensen, landinspektør, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Odense, 7254 8445
Leni Petersen, arkitekt maa, Naturstyrelsen, Naturstyrelsen – Aarhus, 7254 82