En sælsom vinterhistorie fra Mors

26-02-2010

En hverdag ved middagstid møder en borger på nordmors en sæl midt på vejen. Det undrer ham noget, da der er over én kilometer til vandet.

Ved hjælp af andre naboer findes sporet fra sælen igen sidst på eftermiddagen. Den bevæger sig yderligere mod nordvest og krydser flere veje. Sidst på eftermiddagen findes sælen liggende i et læhegn...

En hverdag ved middagstid møder en borger på nordmors en sæl midt på vejen. Det undrer ham noget, da der er over én kilometer til vandet.

Ved hjælp af andre naboer findes sporet fra sælen igen sidst på eftermiddagen. Den bevæger sig yderligere mod nordvest og krydser flere veje. Sidst på eftermiddagen findes sælen liggende i et læhegn.

Skov - og Naturstyrelsen – Thy, v. Klitplantør Henrik S. Kristensen modtag en telefonisk henvendelse om dyret, og besluttede sig for at tage ud og se på det. Klitplantøren fortæller:

"Sælen så sund og rask ud, og vi besluttede at prøve at flytte den. Ved hjælp af en presenning, en kost og et stykke reb lykkedes det uden problemer at flytte sælen til fast vej og løfte den på en trailer. Herefter kørte vi til Feggesund Færgehavn, hvor vi havde fået oplyst at der var frit vand. Her slap vi dyret fri. Den løftede hovedet og vejrede som en hund og tog så hurtigt retning af iskanten og gled ud i vandet".

Missionen kunne afsluttes kl. 18.

Vildtkonsulent Anton Linnet - også fra Skov - og Naturstyrelsen – Thy - mener, at sælens usædvanlige adfærd skyldes, at isen har ændret dens vanlige omgivelser til ukendelighed:

"Måske er dens åndehuller frosset til. Det har gjort den desorienteret, og den har givet sig på vandring i søgen efter åbent vand".

Fiskerimuseet i Esbjerg kunne oplyse, at de havde en lignende episode på Rømø i sidste uge. Leif Christiansen, Morsø Folkeblad, har også indenfor de sidste dage set spor af sæl et andet sted på Mors 1,5 km fra vand.

  • Læs mere om spættet sæl