Mange døde fisk under isen

26-02-2010

Vær forberedt på ret ubehagelige syn, når frostgraderne forsvinder. I takt med at isen tør på landets søer vil døde fisk dukke op til overfladen.

Vær forberedt på ret ubehagelige syn, når frostgraderne forsvinder. I takt med at isen tør på landets søer vil døde fisk dukke op til overfladen. De er ofre for vinterens lange indespærring, hvor ilten mange steder er sluppet op under iskappen. Forurenede søer er hårdest ramt.

Det vurderer biologer fra By- og Landskabsstyrelsens miljøcentre, der har ansvaret for løbende at indsamle data om tilstanden i den danske natur og vandmiljø.

”Det kan godt blive et grimt syn, når isen bryder til foråret. Der vil være mange fisk, der ikke klarer den langvarige frost,” siger biolog Elisabeth Jensen fra By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Aalborg.

Det er ikke så meget kulde, men mangel på ilt der er dødsårsagen. På grund af isen har der ikke kunnet komme frisk ilt fra luften til vandet, og samtidig har søernes vandplanter været forhindret i at producere ilt, fordi et tykt lag sne ovenpå isen spærrer for lyset.

Følsomme rovfisk
De negative følger af isvinteren vil især ramme søer, der er belastet med næringsstoffer. Her var iltforholdene dårlige, allerede inden isen kom, og samtidig er der ofte for mange alger og for mange skidtfisk som fx skalle og brasen, der bruger løs af de sparsomme reserver.

”Der er risiko for, at fødekæden ”springer helt af” i de søer, der i forvejen er belastede. Balancen mellem de forskellige fiskearter forrykkes, fordi vigtige rovfisk, som fx aborre og gedde, er mere sårbare overfor iltmangel end skidtfisk som skalle og brasen. Resultatet kan blive en voldsom algeopblomstring og iltsvind til sommer,” forudser biolog Ivan Karottki, By- og Landskabsstyrelsen , Vand.

Rene søer er robuste
Rene søer klarer sig bedre gennem vinteren end dem, der er forurenede med næringsstoffer. Det skyldes, at vandet i søerne er klarere, så vandplanterne producerer mere ilt samtidig med, at der er færre fisk og smådyr, og iltforbruget er derfor meget lavt.

”De søer, som er i naturlig balance, er godt rustet, og de vil hurtigt komme sig oven på isvinteren. Naturen i Danmark er tilpasset til at klare kolde vintre, og faktisk er der meget, der tyder på, at de rene søer trives med kolde vintre. I langt de fleste søer i Danmark vil der være fisk, der overlever, og de vil de vil normalt kunne genopbygge bestanden i løbet af 2-3 år," vurderer biolog Claus Koch fra By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Roskilde.

Kulden kan også i nogle tilfælde være nyttig ved at reducere mængden af visse uønskede dyr og planter, f,eks trådalger, som i perioder med milde vintre kan opbygge for store bestande.

Yderligere oplysninger:
Claus Koch, biolog, By- og Landskabsstyrelsen , Miljøcenter Roskilde 72 54 80 04
Ivan Karottki, By- og Landskabsstyrelsen , Vand, 72 54 48 99