Plads til flere testvindmøller søges

03-02-2010

Miljøministeriet tager nu fat på anden del af indsatsen for at finde tilstrækkelige arealer til test af vindmøller for at fastholde Danmarks førerposition på markedet.

Miljøministeriet tager nu fat på anden del af indsatsen for at finde tilstrækkelige arealer til test af vindmøller for at fastholde Danmarks førerposition på markedet.

Landets kommuner kan nu byde ind med arealer, som de vurderer egnet til fabrikanttestpladser. De såkaldte fabrikanttestpladser behøver kun at have plads til to testvindmøller. Målet er blandt andet at finde plads til 15-20 prototypetestmøller og serie-0 vindmøller, der alle skal have god plads, god vind og få naboer. Prototypen er den første ikke-seriefremstillede mølle af en ny type, mens 0-serien er den første mindre produktionsserie af en ny mølletype.

Første del af indsatsen var at finde et egnet areal til et nationalt testcenter, hvor mange møller kan stå på stribe, så man blandt andet kan teste effekten af mølleparker og gennemføre forskning. Det nationale testcenter planlægges placeret i Østerild i Thy, hvor der kan stå syv store vindmøller på stribe. Fabrikanttestpladserne er arealer, som vindmøllefabrikanterne selv skal købe og bruge til at teste deres produkter. Staten hjælper med planlægningen for at sikre, at vindmølleindustriens behov for testfaciliteter kan opfyldes.

Kommunerne kan komme med forslag til testpladser frem til den 19. marts 2010, hvorefter forslagene vil blive vurderet af By- og Landskabsstyrelsen .

By- og Landskabsstyrelsen har etableret et afstandskort, som kommunerne kan bruge, når de skal analysere mulige arealer. Kortet kan hentes her

Yderligere oplysninger:
Kontorchef Elisabeth Gadegaard Wolstrup, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 72 54 47 82, e-mail: