Maskinskovning i Otterup Byskov

05-02-2010

Foto: Anders Hersø Pedersen

Træerne i Otterup Byskov er nu blevet så store, at det er tid for den første tynding i de områder af skoven, der er tilplantet med eg. For at sikre at vi fremover har mulighed for at hente træ ud af skoven, bliver der for hver 20 meter etableret et spor, hvor skovmaskinerne fremover kan køre. De træer, der nu bliver fældet med skovningsmaskinen, skal senere på året hugges til flis.

Med den langvarige vinter med vedvarende snedække opnår vi en sidegevinst ved at tynde i egetræerne på nuværende tidspunkt. Rådyrene spiser således knopperne på de fældede egetræer, der således hjælper med, at dyrene kan klare sig bedre gennem vinteren.

I løbet af vinteren vil skovningsmaskinerne også holde deres indtog i andre skove for første gang. Det er således planlagt, at Lærkedal og skovene på Ærø skal tyndes for første gang med skovningsmaskiner. Herudover vil maskinerne også holde deres indtog i nogle af de ældre skove ved Sollerup og Svanninge Bakker samt på Nordlangeland.

  • Otterup Byskov
  • For yderligere oplysninger kontakt skovfoged Anders Hersø Pedersen på telefon 21 49 00 21