Usædvanligt: Hvalros strandet ved den jyske vestkyst!

05-02-2010

For første gang siden 1999 år skyllede der i dag en hvalros ind på en dansk strand, nærmere betegnet på den jyske vestkyst ved Fjand nord for Husby Plantage ved den sydlige del af Nissum Fjord.

Foto: Jens Henrik Jakobsen, Naturstyrelsen For første gang siden 1999 år skyllede der i dag en hvalros ind på en dansk strand, nærmere betegnet på den jyske vestkyst ved Fjand nord for Husby Plantage ved den sydlige del af Nissum Fjord. Det oplyser Skov - og Naturstyrelsen.

De første observationer viser, at der er tale om en hvalros af hunkøn, der måler ca. to meter i længden.

Skov - og Naturstyrelsen, som har ansvaret for at hjælpe strandede havpattedyr i nød, fik et tip om sagen i formiddags af en borger og sendte straks en medarbejder ud på stedet.

”Der er tale om en hvalros på skønsmæssigt mellem 350 og 500 kg. Den befinder sig i strandkanten. I begyndelsen virkede den meget apatisk. Men som timerne er gået er der kommet lidt mere liv i den. Den har sår både på kroppen og hovedet”, fortæller skovfoged og vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Skov - og Naturstyrelsens lokale enhed i Vestjylland.

Vildtkonsulenten og hans kollegaer har foretaget en afspærring af området for at skåne hvalrossen for de mange nysgerrige, der siden middagstid er valfartet til området.

Skov - og Naturstyrelsen har gennem dagen været i kontakt med forskellige fagfolk og eksperter i forbindelse med sagen om det kæmpemæssige arktiske pattedyr med de karakteristiske stødtænder.

”I første omgang ser vi tiden og lader hvalrossen være og ser, om den ikke kommer sig. Så må vi senere tage stilling til, hvad der skal ske”, forklarer Jens Henrik Jakobsen.

Skov - og Naturstyrelsen registrerer strandede havpattedyr, og ifølge tallene er der kun to gange i nyere tid tidligere fundet en hvalros ved en dansk strand. I begge tilfælde langs Vesterhavet.

Det seneste eksempel er fra 1999, hvor der skyllede et eksemplar op på Uggerby Strand ved Hirtshals. Dette skete - ligesom i det aktuelle tilfælde - om vinteren. Det senest registrerede fund blev gjort i 1981. Her blev der fundet et eksemplar på ved Løkken.

I 2002 blev der gjort et fund ved Spidsbjerg på Vestkysten - men her var der kun tale om skeletrester.

BEMÆRK: Alle hidtil registerede fund af hvalros ved danske strande er - som det fremgår af ovenstående - sket ved Vesterhavet. Der er ikke registrerede observationer af dyret i andre egne af landet.