Koldt at være kirkeugle

08-02-2010

De få tilbageværende kirkeugler er akut truet i det snedækkede landskab. Projekt Kirkeugle har indledt nødfodring af voksne kirkeugler, 3 måneder før den planlagte fodring af par med unger. Projektet forsøger på lang sigt at forbedre de naturlige fødemuligheder, der er truet af intensiv landbrugsdrift.

Kirkeugle med regnorm - foto Stig Frode Olsen

Kirkeuglen er akut truet i det snedækkede landskab. Projekt Kirkeugle har indledt nødfodring 3 måneder før planlagt.

Når menuen hovedsagelig står på regnorm og insekter, med lejlighedsvise mus, småfugle og padder til at supplere, så er der krise for kirkeugler, når sneen dækker mark og mose, og frosten binder jorden. Og når bestanden er langt under 100 ynglepar, så er der ikke råd til ret meget "survival of the fittest", hvis Kirkeuglen fortsat skal være dansk ynglefugl. Kirkeuglen er en udpræget standfugl, der uanset vejret ikke forlader den lokalitet, hvor den først er begyndt at yngle. Og aktionsradius er få hundrede  meter. Parret bliver sammen hele livet.

I konsekvens af den truende situation, har Projekt Kirkeugle indledt nødfodring af de voksne fugle, 3 måneder før den planlagte fodring af unger.

Skov - og Naturstyrelsen gav i 2009 et beløb på 2,1 mio. kr. til et projekt, der skal forsøge at redde den danske bestand af kirkeugler.

Hvor alvorligt situationen er for kirkeuglen, illustreres af projektets foreløbige resultater:

I 2009 besøgtes 68 ejendomme, hvor der tidligere var rapporteret kirkeugler. Der blev kun fundet kirkeugler på 23 af disse lokaliteter, og den gennemsnitlige "ynglesucces" var så lav som 0,6 unge pr. par. Det er beregnet, at de som minimum skal op op på 2,3 unge pr. par, hvis arten skal overleve. I takt med forbedring af kirkeuglernes naturlige fødemuligheder, ydes der derfor en ambulanceindsats med fodring med daggamle kyllinger i ynglesæsonen. Fodring i yngletiden kan betyde en markant lavere ungedødelighed.

Vil du hjælpe kirkeuglerne?

Hvis du er vært for et kirkeuglepar, kan du hjælpe dem her og nu. Projekt Kirkeugle leverer gratis dybfrosne, daggamle kyllinger, og hjælper dig med at komme i gang med at fodre rigtigt. Fodringen kræver virkelig indsigt i kirkeuglernes adfærd, uglerne er nemlig normalt ikke ådselsædere, så lad være at gå i gang på egen hånd. Hvis du vil hjælpe, så få en snak med projektets koordinator, skov- og landskabsingeniør Svend Lassen , AgriNord, tlf. 9998 9739 - mail