Grønnere end loven kræver

08-02-2010

Klassesæt af cykelhjelme, økologiske boller og miljømærkede bleer til institutionerne. Opfindsomheden er stor, når kommunerne lægger kursen for lokal bæredygtig udvikling.

Klassesæt af cykelhjelme, økologiske boller og miljømærkede bleer til institutionerne. Opfindsomheden er stor, når kommunerne lægger kursen for lokal bæredygtig udvikling. De såkaldte Lokal Agenda 21 strategier rummer ofte konkrete idéer, der går ud over, hvad kommunerne er forpligtet til.

Det viser By- og Landskabsstyrelsens undersøgelse af kommunale - og regionale Lokal Agenda 21 strategier, som er gjort op for perioden 2006-2009. Læs rapporten

De tre indsatsområder for bæredygtig udvikling, der dukker op flest gange i kommunernes strategier er:
• Biodiversitet topper med 88 procent og handler bl.a. om at beskytte naturen og begrænse brugen af sprøjtemidler. Førstepladsen kan skyldes, at kommunerne med kommunalreformen har fået et større ansvar for naturbeskyttelse.
• Mindre miljøbelastning optræder i 86 procent af strategierne. Her finder man først og fremmest indsatsen for at nedbringe el-og varmeforbruget i de kommunale institutioner.
• Bæredygtig byudvikling (82 pct.) handler i strategierne bl.a. ofte om at lave sikre skoleveje for børn og fremme kollektiv transport.

Planloven forpligter kommuner og regioner til at udarbejde strategier for bæredygtig udvikling hvert fjerde år. Kommunernes strategier skal indeholde politiske målsætninger bl.a. indenfor følgende indsatsområder: Miljøbelastning, bæredygtig byomdannelse, biologisk mangfoldighed og inddragelse af befolkning og erhvervsliv.

Fakta: Lokal Agenda 21 begrebet stammer tilbage til FN’s topmøde i Rio de Janeiro i 1992, hvor handlingsprogrammet Agenda 21 blev vedtaget af alle 180 deltagende lande – herunder Danmark. I den opfordres der bl.a. til, at de lokale myndigheder sætter bæredygtig udvikling højt på dagsordenen, bl.a. ved at inddrage lokalsamfundene.


Yderligere oplysninger:

Fuldmægtig Peter Arnborg, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 72 54 47 25, e-mail: