Møde om hjorte

23-02-2010

D. 25.2 kl. 19 er der offentlig møde om et forstyrrelsesfrit område for Gribskovs hjorte.

Fred til Gribskovs hjortevildt emne for offentligt møde

Den 25. februar kl. 19.00 holder Hjortevildtgruppen for Nordsjælland et offentligt møde om udlægning af et 120 ha stort område, hvor hjortevildtet fremover skal have fred og ro. Mødet foregår i Auditoriet på Skovskolen i Nødebo.

Her vil formanden for hjortevildt gruppen sammen med vildtkonsulenten, DN, dyrenes beskyttelse og Jagt og Skovbrugsmuseet holde oplæg.

Tanken er at området skal holdes fri for jagt og arrangementer, så dyrene kan få mere ro og dermed også kan søge føde i og udenfor skovbrynet, så det bliver lettere at få øje på. Planen er at der etableres en platform ved en af de store parkeringspladser på Gillelejevej. Herfra kan man få et overblik og græssletten og skovbrynet, hvor dyrene vil trække ud og græsse, hvis de får ro nok.

Gribskov har 4 hjortearter. Råvildt, dåvildt, sika og kronvildt. Dåvildtet vil nok være det der vil være nemmest at se, da det allerede bruger området i morgen og aftentimerne, når der er ro. Er du interesseret i at vide mere om emnet kan du dukke op til mødet d. 25.2 på Skovskolen.

Dåvildt. Foto: Anne Johannisson