Advarsel: Tøbrud øger risiko for skred på Møns Klint

19-02-2010

Når denne vinters store snemængder begynder at tø, kan det medføre skred på Møns Klint, advarer Skov - og Naturstyrelsen.

Når denne vinters store snemængder begynder at tø, kan det medføre skred på Møns Klint, advarer Skov - og Naturstyrelsen. Det kan være små kridtstykker, der brækker af, eller det kan være egentlige skred af kridt, ler og sand.

Skov - og Naturstyrelsen anbefaler forsigtig færdsel på klinten i den kommende tid. Især på de stejle partier, hvor selv små kridtklumper kan ramme hårdt, når de falder ned fra stor højde.

"Når sneen smelter, trænger der vand ind i kridtet på klinten. Hvis det efterfølgende bliver frostvejr, f.eks om natten, kan vandet inde i kridtet fryse til is. Herved udvider det sig, og der opstår frostsprængninger i kridtpartierne. Og så kan små eller større mængder kridt knække af", forklarer skovfoged H.C. Gravesen fra Skov - og Naturstyrelsen – Storstrøm.

Skov - og Naturstyrelsen påpeger - som altid - at færdsel på klinten foregår på eget ansvar.

"Der er ikke så mange besøgende på klinten om vinteren. Men de som rent faktisk kommer på besøg skal være særligt opmærksom på den forøgede skredrisiko. Folk skal tage notits af vores gule advarselsskilte", siger H.C. Gravesen.

Skovfogeden oplyser samtidig, at trapper og stier på klinten kan være glatte som følge af de hyppige snefald.