Kulde og sne får en hel del dyr til at bukke under

15-02-2010

Det er koldt, råt og vældigt effektivt

Lige nu er der smukt pudret med sne ude i naturen og det er bidende koldt med konstant frost og kulde både dag og nat. Det ser flot ud og der giver samtidig skovens gæster masser af mulighed for at se dyrene i deres evige og travle jagt efter den sparsomme føde.

Kulden og sneen betyder naturligvis også, at der er en del dyr, der må bukke under. Det er desværre en naturlig konsekvens af den hårde vinter, og det kan virke sørgeligt og meget trist.

Naturvejleder Stephan Springborg fra Skov - og Naturstyrelsen fortæller, at de i disse dage får  flere henvendelser fra skovens gæster om fund af døde dyr. ”Det drejer sig ofte om fugle i skovbunden, eller blishøns og ænder, der er faldet om ude på isen i fjordene eller søerne. Men nogle gange drejer det sig også om større dyr, der har måttet lade livet. Selv vores lille skovhjort, rådyret, som jo er et relativt stort dyr, kan nogle gange være offeret her i vinterkulden.” fortæller Stephan Springborg.

Heldigvis er der ingen grund til at være bekymret for rådyrbestanden – måske tværtimod.

”Den hårde vinter er en vældig fin sorteringsmekanisme, som netop er med til at holde bestande af dyr sunde. Jeg ved, at det lyder kynisk, men efter en masse år med milde vintre sammenholdt med, at rævebestanden er nede på et minimum af dyr, er rådyrbestanden i næsten hele Danmark nærmest eksploderet. Selv de mindste og svageste dyr har haft mulighed for at overleve, så rådyrbestanden mange steder er meget stor og tæt.” fortæller Stephan Springborg.

Det er altså ikke altid, at en stor bestand er det samme som en sund bestand, hvad man jo nemt kan tro. Men en stor og tæt bestand kan betyde, at sygdomme nemt kan ramme de svage dyr og derfra kan vi risikere, at den spreder sig til hele bestanden. Samtidig er en tæt bestand af dyr også ensbetydende med, at dyrene meget hyppigere kommer i situationer, hvor føden bliver knap, og det ender da i, at de svage må bukke under.

”Derfor må vi se kulden og den strenge frost som en af naturens meget effektive sorteringsmekanismer, som får de svage sorteret fra og derved holder de stærke sunde. Det er meget koldt og kynisk – men også meget effektivt.” understreger Stephan Springborg fra Skov - og Naturstyrelsen.

Spørgsmålet er så, om det ikke er det rigtige at fodre dyrene ude i skovene? Men her kan det faktisk gøre skaden meget større at fodre.

”Rådyr er ikke selv i stand til at fordøje føden, men gør brug af specialiserede mikroorganismer i deres maver. Det er derfor vigtigt, at et fødeskifte sker gradvist, så dyrene langsomt kan opbygge en flora af mikroorganismer, som er tilpasset netop den fødekilde, der er tilgængelig lige nu.

Hvis vi derfor begynder at fodre med eksempelvis korn eller roer, vil vi helt sikkert opleve en masse dyr, der dør af sult, med maven fuld af mad. Det er altså vigtigt, at de nu fortsætter med at spise knopper fra buske og rode bog og rødder op under sneen, og når så foråret med tiden melder sig, at de langsomt begynder at tilvende maven til grønne spirer. Naturen må gå sin gang” slutter Stephan Springborg.