Regler for prisloft på vand

17-02-2010

Ny bekendtgørelse fastsætter, hvordan større forsyningsselskaber inden for vand og spildevand bliver underlagt et prisloft med virkning fra 2011.

Ifølge vandsektorloven skal større selskaber, der forsyner vand og spildevand, være omfattet af et prisloft fra 2011. Derfor udsendte Miljøministeriet en bekendtgørelse d. 12. februar 2010, som fastsætter regler for, hvordan prisloftreguleringen fra 2011 bliver indrettet og gennemført – ligesom den også indeholder bestemmelser om dispensationer fra prisloftet.

Bekendtgørelsen giver således et samlet overblik over den fremtidige økonomiske regulering af vandsektoren.

Bekendtgørelsen indeholder blandt andet regler for:

• forsyningsselskabernes investeringer – og opgørelser af dem
• renteomkostninger
• krav til effektivisering
• investeringsplaner og regnskabsplaner
• leverancer til andre selskaber
• dispensationer

Vejledning på vej
Forsyningssekretariatet under Konkurrencestyrelsen er på vej med en vejledning om, hvad forsyningsselskaberne skal indberette i forbindelse med regulering af prisloftet.

Besøg Forsyningssekretariatets hjemmeside
Læs mere om vandsektorloven
Læs mere om bekendtgørelse om prisloftsregulering

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Inger Bergmann, By- og Landskabsstyrelsen , tlf. 72 54 48 93, e-mail: