Hjælp til dyrene

11-02-2010

foto ejner gubi

Nu hvor vi alligevel har traktoren igang med sneskraber, har vi lavet "skrab" forskellige steder i Lindet Skov og Hønning Plantage så navnlig rådyr men også krondyr lettere kan komme til knopper og kviste.

Krondyrene går langt og har lettere ved at finde føde end de mere standfaste rådyr. Snelaget er meget tykt og hårdt nu så det er vanskeligt for dyrene at komme ned til f.eks lyng og græs.

I egekrattene skraber vi spor så der kan findes agern og på brandbælterne kan dyrene nu komme til lyng og græs.


Læs mere om rådyr

Mest for børn fra Skoven i Skolen
NB.
I Skov - og Naturstyrelsen er holdningen at man som udgangspunkt ikke fodrer vilde dyr om vinteren. De hårde vilkår om vinteren er med til at sikre, at de stærkeste individer overlever, og at vi har de dyr som der er plads til i naturen.
Fodre man alligevel hjortene skal man bruge det rigtige foder OG ikke mindst fortsætte hele vinteren. Hjortene er jo drøvtyggere og kan ligefrem dø hvis de pludseligt får adgang til rent korn eller kraftfoder som deres maver ikke er indstillet på her om vinteren.