En sælsom historie fra Mors

18-02-2010

Spættet sæl - her i sit rette element. Foto: Thomas Retsloff Onsdag den 17. februar ved middagstid møder en borger på nordmors en sæl midt på vejen. Det undrer ham noget da der er over 1 km til vandet.

Ved hjælp af andre naboer findes sporet fra sælen igen sidst på eftermiddagen. Den bevæger sig yderligere mod nordvest og krydser flere veje. Sidst på eftermiddagen findes sælen liggende i et læhegn.

Klitplantør Henrik S. Kristensen, som på skovdistriktets vegne modtag en telefonisk henvendelse om dyret, besluttede at tage ud og se på det. Han fortæller:

"Sælen så sund og rask ud, og vi besluttede at prøve at flytte den. Ved hjælp af en presenning, en kost og et stykke reb lykkedes det uden problemer at flytte sælen til fast vej og løfte den på en trailer.

Herefter kørte vi til Feggesund Færgehavn, hvor vi havde fået oplyst at der var frit vand.

Her slap vi dyret fri. Den løftede hovedet og vejrede som en hund og tog så hurtigt retning af iskanten og gled ud i vandet."

Missionen kunne afsluttes kl. 18.

Vildtkonsulent Anton Linnet mener, at sælens usædvanlige adfærd skyldes, at isen har ændret dens vanlige omgivelser til ukendelighed. "Måske er dens åndehuller frosset til. Det har gjort den desorienteret, og den har givet sig på vandring i søgen efter åbent vand".

Fiskerimuseet i Esbjerg kunne oplyse, at de havde en lignende episode på Rømø i sidste uge. Leif Christiansen, Morsø Folkeblad, har også indenfor de sidste dage set spor af sæl et andet sted på Mors 1,5 km fra vand.